Udviklingsaktiviteter hos Roblon A/S

 • Kragh-Schmidt, Kresten (Project Participant)
 • Riis, Jens Ove Nørskov (Project Participant)
 • Israelsen, Poul (Project Participant)

  Project Details

  Description

  Med tilknytning til ELP har Center for Industriel Produktion gennemført udviklingsaktiviteter i to af Roblons divisioner og har aftalt to projekter i den tredje. I blev der i efteråret 2003 gennemført en analyse af ordrebehandling og i den forbindelse afholdt en heldags workshop for at skabe en fælles forståelse for ordreforløb. Et forslag til en forbedret planlægningsmetode blev præsenteret og godkendt. For at få medarbejderne inddraget i dets realisering blev der i januar 2004 gennemført et virksomhedsdedikeret produktionsspil for alle medarbejdere. Roblon Fiber Optics Deltagere fra CIP: Jens O. Riis og Kresten Kragh-Schmidt Hos blev der i juni 2004 gennemført et to-dages træningsforløb for alle medarbejdere. Begreber som reduktion af spild, hurtigere omstilling, og opnåelse af ?flow? i ordrebehandling blev behandlet ud fra egen problemstillinger omkring udvalgte maskiner i produktionshallen. Roblon Industrial Fiber Deltagere fra CIP: Jens O. Riis, Kresten Kragh-Schmidt og Claus Bisgaard. Hos er der aftalt at gennemføre en undersøgelse af udviklings- og produktionsomkostninger for udvalgte ordretyper kalde ?The hidden Factory?. Endvidere er der aftalt et to-dages træningsforløb for medarbejdere omkring centrale problemstillinger oplevet i driften. Roblon Engineering Deltagere fra CIP: Poul Israelsen, Claus Bisgaard, Jens O. Riis og Kresten Kragh-Schmidt
  StatusFinished
  Effective start/end date31/12/200531/12/2005

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.