Udviklingsbaner, livstilfredshed og lykke gennem livet.

Project Details

Description

Centrale forskningstemaer: Sammenhænge mellem barndommens og ungdommens oplevelser og voksenlivets udviklingsbaner:
 - Social arv, risikofaktorer og livskvalitet.
- Samfundsmæssige forholds betydning for lykke og livstilfredshed.
Lykke mellem generel livstilfredshed og momentan øjebliksfølelse.
StatusActive
Effective start/end date19/05/2010 → …

Funding

  • <ingen navn>