Project Details

Description

Regeringens nye ghettopakke skal bidrage til at sikre et sammenhængende Danmark uden parallelsamfund. Grundtanken er at fjerne den koncentration af udsathed, der er i visse områder i Danmark, og at bygge bro mellem de såkaldte parallelsamfund og det omkringliggende samfund. Udspillet foreslår derfor en række tiltag, som skal medvirke til at opløse koncentrationen af kriminalitet, sociale problemer og beboere med anden etnisk baggrund end dansk i udsatte boligområder.

En del af disse tiltag har til hensigt at ændre beboersammensætningen i de udsatte områder. Dette skal på én gang ske ved at tiltrække flere ressourcestærke til områderne og samtidig gøre dem mindre tilgængelige for udsatte borgere. Her foreslås blandt andet fysiske nedrivninger og en nedbringelse af andelen af familieboliger til 40% i de hårde ghettoer samt en mere håndfast styring af, hvem der har mulighed for at flytte ind. Hvis disse tiltag implementeres, vil det formentlig betyde, at et stort antal lejere i udsatte, almene bebyggelser ufrivilligt må opsiges.

I Danmark har vi ikke mange erfaringer med så radikale omdannelser af store boligområder, der er opført med et boligsocialt sigte. Derfor ser dette projekt på erfaringerne fra andre europæiske lande.
StatusFinished
Effective start/end date01/09/201830/11/2018