Undersøgelse af klientpopulation og fremmødestabilitet for patienter i musikterapeutisk behandling i Danmark i 2003

    Project Details

    Description

    I forlængelse af igangværende undersøgelse af dropout fra musikterapeutisk behandling på musikterapiklinikken, igangsættes et landsdækkende projekt med det formål at beskrive den patient population der modtager musikterapi i året 2003 eller 2004. Data indsamling påbegyndes snarest. Projektet laves i samarbejde med musikterapeuter tilknyttet Musikterapeuter I Psykiatrien (MIP) og Den Psykiatriske Forskningsenhed i Nord Jylland. Projektet skal færdiggøres i 2004 og forventes publiceret i et lægefagligt tidsskrift.
    StatusFinished
    Effective start/end date19/05/201001/02/2012