Undersøgelse af psykiatriske patienters dropout af Musikterapi I perioden 1993-2000 -Musikterapiklinikken Aalborg Psykiatriske Sygehus og Den psykiatriske forskningsenhed i Nord Jylland

    Project Details

    Description

    Projektets formål er at undersøge fremmødestabiliteten for samtlige patienter der har modtaget musikterapi i perioden 1993 ?2000, for at klar hvilke forskellige faktorer der kan forudsige risiko for dropout tidligt i behandlingen. Der inddrages demografiske, psykiatriske og psykoterapeutiske parametre. Der undersøges om der er korrelation mellem disse parametre og gruppen af patienter der afbryder terapien før og efter 20 sessioner. Projektet udføres i samarbejde med Overlæge Povl Munk-Jørgensen fra Den Psykiatriske Forskningsenhed i Nord Jylland. Projektets resultater offentliggøres i forbindelse med Den 4 Nordiske Musikterapi Kongres i Bergen maj 2003, samt er tiltænkt publikation i et lægefagligt tidsskrift.
    StatusFinished
    Effective start/end date19/05/201031/12/2011