Project Details

Description

Projektets overordnede formål er at anvende de indsamlede data fra feltundersøgelsen til at undersøge, hvorledes den totale eksponering afhænger af de forskellige mulige veje fra byggematerialernes indhold af PCB. Det omhandler den relative betydning af de forskellige eksponeringsveje, adfærd og boligforholds indflydelse på PCB-koncentrationer og dermed eksponering af beboerne, støvsugerposer, væg wipes, hand wipes eller armbånd som muligt screeningsværktøj til identifikation af PCB-forurenerede boliger eller eksponering. Derudover undersøges, hvorvidt de indsamlede data om PCB-indholdet i luft, støv og vægoverflader kan understøtte en til at opnå en bedre forståelse af de processer, der påvirker eksponeringsforhold i boligerne.
Projektet er støttet af Landsbyggefonden og tæt knyttet til projektet ”Human eksponering for PCB i bygninger”, der er støttet af både Landsbyggefonden og Realdania.
StatusFinished
Effective start/end date31/10/201831/12/2021