Undervisning af voksne sindslidende. Empiriske og teoretiske undersøgelser af undervisningen for sindslidende i Danmark.

Project Details

Description

Projektet omfatter * En kortlægning af praksisfeltet, omfattende eksisterende ordninger, institutioner og undervisningstilbud, * En analyse af undervisningspraksis baseret på klasserumsobservationer og pædagogisk teori * En undersøgelse af sammenhængen mellem sindslidendes livshistorier og deres læreprocesser. Teoretisk arbejdes bl.a. med teorier om hverdagslivet i senmoderniteten samt med forskellige læringsteorier. Empirisk bliver der tale om undersøgelse på individniveau af et antal sindslidendes livshistorie og livssituation. Ph.d.-projekt. (Anne Breumlund, Inger Bruun Hansen) Unge, læring og computerkultur. Forskningsprojekt om computeren som medierende faktor i samspillet mellem skole og fritid i unges hverdag Projektet fokuserer på interpersonelle og betydningsskabende processer i unge studerendes omgang med computeren, både i uddannelsen og i fritiden. Målet er at beskrive, hvilke læreprocesser unge studerende igangsætter og tager del i omkring computeren som kommunikationsredskab. Teoretisk baserer projektet sig på dels en semiotisk forståelse af kommunikation, dels et antropologisk læringsbegreb. I den empiriske del af projektet anvendes kvalitative, etnografiske metoder. Ph.d.-projekt. (Tem Frank Andersen)
StatusFinished
Effective start/end date31/12/200331/12/2003