UNEQUAL? Testing the recruitment practices of employers towards jobseekers with disabilities

Project Details

Layman's description

Lige beskæftigelsesmuligheder for personer med og uden handicap er en vigtig politisk aspiration i de fleste lande, men har været svær at opnå i praksis. I Danmark er der eksempelvis en beskæftigelsesforskel på 30 procentpoint mellem personer med og uden handicap og forskellen er ikke blevet mindre de seneste årtier. I dette projekt undersøger vi virksomhedernes rekrutteringspraksis og selektionspræferencer i forhold til personer med forskellige typer handicap. Vi undersøger arbejdsgivernes reelle adfærd ved at sende to par ansøgninger til den samme stilling (en med og en uden handicap) og måle forskellen i andelen som indkaldes til jobsamtale. Det kombineres med interviews med arbejdsgivere som vælger at indkalde og ikke indkalde personer med handicap til samtale for at forstå mekanismerne bag virksomhederne beslutninger. Der er ikke tidligere gennemført denne type undersøgelse i Danmark og resultaterne af projektet vil blive sammenlignet med lignende projekter i Norge og Sverige. Med projektet opnås en mere sikker viden om virksomhedernes ansættelsesadfærd overfor udsatte personer, hvilket er en nødvendig forudsætning for at finde mere effektive veje til mere inkluderende og lige arbejdsmarked for alle.
AcronymUNEQUAL
StatusFinished
Effective start/end date01/01/202031/12/2023

Collaborative partners

  • Oslo Metropolitan University (Project partner)

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.