Ungdomsliv, køkkentjans og udvikling af madkultur på efterskolen

  Project Details

  Description

  Forskningsprojektet sætter fokus på, hvordan efterskoler kan udgøre en unik arena for skabelsen af unges madkultur. På efterskolerne kan de unge i trygge rammer – og ofte for første gang – prøve, hvordan det er at leve uden for familien og øve sig i at mestre konkrete opgaver som morgenvækning, tøjvask, egen økonomi og madlavning.

  Formålet med forskningsprojektet er at skabe kvalificeret viden om, hvilket udbytte efterskoleelever har af at deltage i projektet ’Efterskolernes Køkkentjans’. ’Efterskolernes Køkkentjans’ er et partnerskab mellem Efterskoleforeningen og Madkulturen, som skal bidrage til unges maddannelse og deres rejse mod at kunne stå på egne ben og tage vare på andre.

  Projektet har tre fokuspunkter:

  Hvordan de unges ophold på efterskolen kan udgøre en særlig ramme for at styrke de fælles og individuelle forudsætninger for at udvikle en mere selvstændig mad- og måltidskultur.
  Etableringen af formelle og uformelle måltidsrum og deres betydning for etableringen af fællesskaber med særligt fokus på køkkentjansens betydning, herunder også etableringen af fællesskabet med køkkenpersonalet.F
  De unges udvikling af madtilberedningskompetencer, og hvordan køkkentjansen understøtter de unges madkundskaber og lyst til madlavning.

  Til at undersøge dette anvendes kvalitative metoder, bl.a. fokusgruppeinterviews og deltagende observation, med unge på tre forskellige efterskoler. I alt vil 48 unge blive interviewet over to gange: ved skolestart og ved skoleafslutning. Derudover anvendes også digitale metoder, bl.a. snapLogs.
  Short titleEfterskolernes Køkkentjans
  StatusFinished
  Effective start/end date01/12/201831/05/2021