Unge På Kanten

Project Details

Description

Hovedformålet med det to-årige projekt, der blev iværksat 1. august 2011 i samarbejde med undervisere og vejledere fra Social- og sundhedsskolen i Skive/Thisted/Viborg og Djursland-afdelingen under Randers Social- og Sundhedsskole er at udvikle kvaliteten i det grundforløb, der er adgangsgivende til social- og sundhedsuddannelserne og den pædagogiske assistent uddannelse ved de pågældende skoler. Overskriften for udviklingsarbejdet er øgning og forbedring af differentieringstilbud og differentieringspraksisser gennem opkvalificering af lærere og udvikling af værktøjer og undervisningsdesign, der kan understøtte et mere rummeligt, fleksibelt og differentierende grundforløb. Projektet er muliggjort gennem økonomisk støtte fra Region Midtjylland.
StatusFinished
Effective start/end date01/08/201131/08/2013