Unge uddannelseshjælpsmodtageres vej mod uddannelse og arbejde

Project Details

Description

Det har længe været et centralt mål i den danske uddannelsespolitik, at 95 % af en given ungdomsårgang (uddannelse til alle - UTA) skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Det er et mål, som er sat med baggrund i forskning, der peger på, at uddannelse mindsker unges risiko for senere ledighed. At nå dette mål kræver en væsentlig indsats. Det gælder særligt over for unge, der er under 30 år, og som hverken er i uddannelse eller på arbejdsmarkedet. Det er intentionen at disse unge skal flyttes fra kontanthjælpssystemet over i uddannelsessystemet, hvor de skal rustes til at gennemføre en ungdomsuddannelse.

Konkret er der gennem de sidste 22 år siden UTA blev lanceret i 1993 gjort mange forsøg på at mindske gruppen af unge uden uddannelse. Udbyttet af disse bestræbelser har været blandede. Der er fortsat en gruppe af unge, som udfordres i mødet med det ordinære uddannelsessystem. Det er der flere årsager til og perspektiver på. Blandt årsagerne er der et bredt spektrum af problemstillinger, som knytter an til såvel de unge som til de muligheder som det ordinære uddannelseslandskab stiller til rådighed.

Uddannelsesprojektet 'Liv og Læring', som er et samarbejdsprojekt mellem VUC Storstrøm og Guldborgssund kommune, skal i denne sammenhæng ses som et forsøg på, at udvikle nye veje i arbejdet med at gøre unge uddannelsesparate. Formålet med forsøgene er at etablere et tilbud rettet mod unge, som er visiteret til at være aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere og som har brug for hjælp og støtte for at blive uddannelsesparate.
Følgeforskning

Center for Ungdomsforskning (CeFU) vil undervejs følge uddannelsesprojektet gennem følgeforskning, hvor der indsamles erfaringer fra de involverede i uddannelsesprojektet med henblik på at dokumentere projektets muligheder og deltagernes udbytte. De unges udbytte af deltagelsen i projekt 'Liv og læring' vil være omdrejningspunktet for følgeforskningen og vil blive afdækket kvalitativt og kvantitativt. Der vil være fokus på, hvordan de unge oplever undervisningen. Der vil også være fokus på hvordan deltagelsen på uddannelsesforløbet understøtter deres udvikling fagligt og socialt samt deres muligheder for efterfølgende at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse. De unges videre færd efter afslutningen af uddannelsesforløbet på VUC Storstrøm følges ligeledes, for på den måde at generere viden omkring de unges videre uddannelses- og jobforløb.
StatusFinished
Effective start/end date01/03/201631/03/2018

Activities

  • 1 Conference organisation or participation

ECER

Anne Görlich (Participant), & Mette Pless (Participant)

Sep 2018

Activity: Attending an eventConference organisation or participation

Research Output