Unges forandrings- og læringsprocesser i tilknytning til projektet "Fra problemer til mirakler"

Project Details

Description

Antallet af unge på kontanthjælp i Skive er stigende - til trods for at stadig flere unge gennemfører uddannelse. Der er derfor brug for at forebygge og begrænse antallet af unge på kontanthjælp. Fokus i dette forskningsprojekt er således primært unge som befinder sig i risikozonen for at komme på kontanthjælp samt også unge, der har haft erfaringer med kontanthjælpssystemet. Målet er at arbejde med de unge i risikozonen ved at styrke de unges selvtillid gennem en række konkrete tiltag og undervejs følge, hvordan disse tiltag spiller sammen med de unges opfattelser af sig selv og de forandringsprocesser, som brugen af tiltagene forventes at afføde.

Det er forskningsprojektets formål gennem viden for det første at bidrage til kvalificeringen af Skiveuddannelsens arbejde gennem en opkvalificering og styrkelse af de professionelle, der i det daglige arbejder med de unge. Dette skal ske ved at øge deres viden om de unge samt deres udviklingsprocesser i relation til fastholdelse i uddannelse og et ungdomsliv uden for kontanthjælpssystemet. For det andet er formålet at undersøge, hvilke generelle erfaringer der kan uddrages af projektet med henblik på anvendelse i andre sammenhænge, hvor der arbejdes med unge på kontanthjælp og unge der er uddannelsesmæssigt udsatte unge. Projektet løber over en periode på 3 år.
Short titleFra problemer til mirakler
StatusFinished
Effective start/end date01/10/201121/05/2014