Unges konstruktioner af identiteter og sociale positioner med baggrund i en ADHD-diiagnose

Project Details

Description

PhD-projektet tager afsæt i de erfaringer hidtidig forskning på området har vist - nemlig at en stor del af de unge, som har diagnosen ADHD, genfindes i de sociale systemer som voksne - især inden for socialpsykiatri, misbrug og kriminalitet. Forskningen vil rette sig mod en undersøgelse af, hvordan de unge skaber mening i deres liv, konstruerer identiteter og sociale positioner med baggrund i denne diagnose. Projektet vil anvende narrative analysestrategier og undersøge, om der er mønstre i fortællingerne mht køn, alder og sociale klasser.
StatusFinished
Effective start/end date01/10/200501/11/2008

Funding

  • <ingen navn>