Unges motivation for politisk deltagelse

Project Details

Description

Formålet er vha fokusgruppeinterview med unge at skabe en forskningsbaseret viden om, hvad der motiverer unge til politisk deltagelse med et særligt fokus på, hvad der opleves som motiverende for unge inden for såvel som uden for rammen af et politisk parti. Det er et vigtigt område at få mere at viden om, hvis man ønsker at involvere unge i det danske samfundsliv, hvad enten det er i den lokale forening, byrådet eller i landspolitik.

Det er samtidigt et et højaktuelt emne. Der er undersøgelser, der peger på, at unge i dag i meget stor udstrækning er politisk bevidste. Men samtidig opleves unge ofte som fraværende i det politiske arbejde, der finder sted på alle niveauer af det danske samfund. De unges politiske engagement finder måske sted udenfor de officielle fora. Hvis unge skal engageres mere i samfundets officielle politiske fora, at det vigtigt at være opmærksom på, hvad det er, der fremmer eller hæmmer deres motivation for politisk deltagelse. Det er her, at vi håber, at denne rapport kan bidrage med viden.
StatusFinished
Effective start/end date01/08/201331/03/2014

Funding

  • Dansk Ungdoms Fællesråd