Utilsigtede hændelser og MedOnk

Project Details

Description

IT systemet MedOnk. Anvendes til administration af kemoterapi. Formålet er at undersøge it-systemets indvirkning på patientsikkerhed – med afdækning af mulige ændringer i sammensætningen af de indberettede UTH’er før og efter implementering.
Afsættet er at Onkologisk afd. har arbejdet systemisk med indrapporteringen af UTH gennem 5-6 år.
StatusFinished
Effective start/end date01/03/201201/09/2012