Værdibaseret ledelse i byggeprojekter / Value based management in construction

 • Bejder, Erik, (Project Participant)

  Project Details

  Description

  I forbindelse med om- og udbygning af et kollegium (almen boligorganisation) i Aalborg er dette projekt optaget i og støttet af By- og Boligministeriets udviklingsprogram "Projekt nye samarbejdsformer" og efterfølgende overført til ministeriets program "Projekt hus" under netværket "Bygherrer skaber værdier". Hovedforsøgselementet er at afprøve, hvorvidt ledelsesfilosofien omkring "Værdibaseret ledelse" kan overføres til en projektorganisation med forskellige juridiske interessenter. Projektparterne har ved denne anvendelse af ledelsesfilosofien omdøbt filosofien til "Værdibaseret samarbejde". Forsøgsprojektet forløber parallelt med realisering af byggeprojektet fra medio 2000 til foråret 2003, hvor forsøgsdelen skal afrapporteres til ministeriet. Foreløbig er der indikation for, at man ved den nye samarbejdsform, hvor efterlevelse af fælles accepterede værdier måles hver anden uge, får et varsel om uhensigtsmæssigheder på et tidligere tidspunkt i forhold til en normal gennemført byggeproces og således har bedre mulighed for at korrigere i forhold til sådanne uhensigtsmæssigheder. Det forventes derfor, at samarbejdsformen kan medvirke til en effektivitetsforøgelse i byggesektoren, ligesom samarbejdsformen forventes at kunne anvendes inden for andre sektorer, hvor flere virksomheder deltager i udvikling og fremstilling af integrerede og komplekse "one of a kind" produkter. Forsøgsprojektet har løbende været præsenteret på offentlige konferencer og workshops: ved AAU den 4. september 2001, ved Erhvervs- og Boligstyrelsen den 12. marts 2002 og ved Arkitektskolen i Århus 12. april 2002. Der er planlagt en ny konference ved AAU den 27. september 2002, hvor forsøgsprojektet er eneste emne for hele konferencen. Forsøgsprojektet forventes desuden at danne grundlæg for et ph.d.-studie ved Institut for produktion, AAU. Projektdeltagere er: Erik Bejder (forsøgsprojektleder og bygherre/formand for den almene boligorganisation), AAU; Sten Bonke (evaluator), DTU; Gerda Lausted (byggeadministration), Kuben Byggeadministration A/S; Vagn Sørensen (rådgivende ingeniør) Carl Bro A/S; Jens Ladegaard (arkitekt), Ladegaard og Partnere A/S; Torben H. Magnusson (hovedentreprenør), MT Højgaard A/S; Karl E. Bitch (tømrer/snedker), MT Højgaard A/S; Karl Å. Nielsen (VVS), Semco Danmark A/S; Kim V. Buus (el), MT Højgaard Installation A/S; Ole Johansen (maler), O J Malerentreprise A/S. (Erik Bejder)
  StatusFinished
  Effective start/end date31/12/200331/12/2003