Project Details

Description

Projektet vil fremme kommercialiseringen af græsprotein gennem
optimering af nøgleelementer i produktionen samt produktion af
højværdiprodukter til styrkelse af produktionsøkonomien.
De bedste sorter af græs og kløver til produktion af græsprotein vil blive
identificeret gennem en omfattende screening og bestemmelse af
proteinudbytte og værdi af fiberrest til biogasproduktion.
Der vil blive udviklet høstmaskiner, der på optimal vis høster græsset,
så proteinindholdet bevares og kvaliteten holdes i top.
Tilsvarende afdækkes, hvilken neddelingsteknik der sikrer en effektiv
udvindingsproces på bioraffinaderiet.
Der bliver ekstraheret tanniner fra græsmaterialet, for at afdække om
der kan produceres et højværdiprodukt i form af tanninholdigt
fodertilskud, der kan mindske husdyrenes infektioner med indvoldsorm.
Det vil have stor værdi især for dyr på friland.
Projektet vil også dokumentere Product Environmental Footprint (PEF)
for foder med græsprotein, hvilket forventes at kunne medføre en
merpris for græsproteinfoderet.
Gennem fremme af kommercialiseringen af græsproteinproduktionen
vil projektet skabe en betydelig effekt på både miljø, klima og økonomi.
Det forventes efter en tiårig vækstperiode for græsproteinproduktionen,
at kvælstofudvaskningen reduceres med 6.000 tons om året, 206.400
færre pesticidbehandlingsenheder og 780.000 tons mindre CO2-
udledning.
Den økonomiske effekt forventes at blive 285,7 mio. kr. årligt og
projektets samlede provenu ligger på knapt 8,5 mio kr.
AcronymGræs-prof
StatusActive
Effective start/end date01/01/202031/12/2023