Valgdagbogsprojektet

  Project Details

  Description

  Senest til november 2011 skal der afholdes folketingsvalg i Danmark, og Valgdagbogsprojektet har til hensigt at kortlægge den kommende valgkamp som den ses og opleves med vælgernes øjne.

  Igennem daglig dagbogsskrivning skal udvalgte informanter beskrive deres refleksioner over valgkampens forløb. Formålet er derigennem at opnå indsigt i vælgernes afkodninger af de politiske begivenheder, de betydninger de tillægger dem og ikke mindst de meningskonstruktioner, der knytter an hertil.
  Den underliggende antagelse er, at meningskonstruktionerne er dynamiske, og dannes og gendannes igennem et samspil mellem vælgernes politiske prædispositioner og en foranderlig politisk virkelighed. Samtidig, er det disse konstruktioner, der har betydning for vælgernes handlingsmønstre og dermed afgør, hvor de ender med at lægge deres stemme.

  Dagbogsskrivningen foregår via hjemmesiden www.valgdagbogsprojektet.dk, hvor hver informant får en individuel profil.
  StatusActive
  Effective start/end date02/05/2011 → …