Project Details

Description

Del A: Et deskriptivt observationelt studie.
En undersøgelse af hvilke faktorer der fører til, at børn og unge henvises til børne- og ungdomspsykiatrien, herunder forskellige støttetiltag, der er iværksat hos andre offentlige instanser før henvisning samt at undersøge, om der kan identificeres medvirkende sociodemografiske- og familiefaktorer der bidrager til at børn og unge med væsentlig psykopatologi afvises i visitationen til børne- og ungdomspsykiatrien.

Del B: Et randomiseret kontrolleret studie.
Har til formål at undersøge om systematisk brug af det elektroniske selvrapporteringsspørgeskema DAWBA/SDQ forud for visitering til udredning og behandling fører til mere korrekt visitering af børn og unge, der henvises til børne- og ungdomspsykiatrien.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/201831/12/2020