Vejledning og evaluering af den refleksive praktiker i det problemorienterede projektarbejde ved AAU

Project Details

Description

Gennem projektet søges vejledningsfunktionen i det problemorienterede projektarbejde udviklet med henblik på at styrke de studerendes evne til at deltage i en projektorganisation. Det er projektets ide, at vejlederen, udover at vejlede i faglige emner, også kan vejlede de studerende i dels at styrke deres egen organisatoriske kompetence, dels at tage ansvaret for deres eget studie og senere karriere. Dermed udvikler de studerende også kompetencer, der er efterspurgte på det arbejdsmarked, de uddannes til. (Søren Hansen)
StatusFinished
Effective start/end date01/05/199701/05/2000