Vejledninger om tilgængelighed og fugthåndtering - Bilag til GBR

Project Details

Description

Der udarbejdes forslag til bilag om tilgængelighed, baseret på SBI's tjeklister for tilgængelighed tilpasset grønlandske forhold.
Der udarbejdes forslag til bilag om fugthåndtering med udgangspunkt i den vejledning som SBi har udarbejdet for Erhvervs- og Byggestyrelsen i 2010 (Vejledning om håndtering af fugt i byggeriet). Senere er det besluttet at udarbejde et antal kortfattede, målrtetede byggeblade fremfor en samlet vejledning.

Projektet er støttet af Grønlands Selvstyre

Key findings

Illustreret bilag om tilgængelighed til det grønlandske byginngreglement
Byggeblade om fugthåndtering
StatusActive
Effective start/end date01/06/201631/12/2022

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.