Velfærdsobligationer og nye resultatbaserede finansieringsmodeller

Project Details

Description

Sociale investeringer har fået udbredelse i mange lande. Ofte forbindes området, med tidlige og forbyggende indsatser med et rehabiliterende sigte, hvor flere typer faglige indsatser baseret på forskellig lovhjemmel anvendes integreret. Ligeledes argumenteres der typisk for, at sådanne indsatser organiseres tværsektorielt i et samarbejde mellem offentlige myndigheder, private aktører og organisationer af forskellig art. Denne slags organiseringer og indsatser forbindes ofte med erfaringer fra Sverige.

I nogle lande, herunder Storbritannien, hvor der er en længevarende tradition for at lade offentligt finansierede sociale opgaver blive løst af frivilligorganisationer og private aktører, forbindes sociale investeringer ofte med forskellige former for resultatbaserede finansieringsmodeller. I de senere år har der internationalt være interesse for at etablere mere avancerede investeringskonstruktioner, såkaldte Social Impact Bonds (SiB) eller velfærdsobligationer, hvor finansielle investorer stiller kapital til rådighed for de sociale investeringer. Dermed påtager den finansielle investor sig en del af risikoen ved projektet og modtager en delvist. resultatafhængig forrentning.

Projektets formål er for det første forskningsmæssigt at beskrive og analysere erfaringer med velfærdsobligationer i Danmark, herunder at analysere, hvilke faktorer der fremmer og hæmmer et tværsektorielt samarbejde med fokus på at skabe resultater for den enkelte borger såvel som for samfundet.

For det andet er det formålet at opnå en teoretisk forankret og praksisnær funderet viden om, hvordan SiB, kan anvendes i Danmark, samt hvilke barrierer nuværende sektororganisering, finansieringsmodeller, organisationsformer m.v. indebærer for udviklingen af en bedre styring.

Endelig er det for det tredje formålet at bidrage til videreudviklingen af modeller og koncepter for Sociale Investeringer, effektbaserede tildelingsmodeller og Social impact Bonds, specielt hvad angår kommunale indsatser på handicap-, social-, psykiatri- og arbejdsmarkedsområdet.
StatusActive
Effective start/end date01/07/2020 → …