Project Details

Description

Den nuværende krise udfordrer dansk turisme som aldrig før, der er pludselig alt for mange ting vi ved alt for lidt om. Hvad tænker potentielle gæster om fremtidige rejser mht. steder, aktiviteter, og oplevelser? Hvordan reagerer destinationer og virksomheder på de ny rammevilkår mht. sundhed og vigende indtægter i forhold til udvikling af oplevelser og service? Hvordan kan DMOer og erhvervet skabe de bedst mulige rammer for dansk turisme i en ny og anderledes verden? I dette projekt vil AAU skabe og formidle viden om sammenhænge mellem udbud og efterspørgsel indenfor turisme. Projektet opdeles i tre WPer.

Layman's description

Den nuværende krise udfordrer dansk turisme som aldrig før, der er pludselig alt for mange ting vi ved alt for lidt om. Hvad tænker potentielle gæster om fremtidige rejser mht. steder, aktiviteter, og oplevelser? Hvordan reagerer destinationer og virksomheder på de ny rammevilkår mht. sundhed og vigende indtægter i forhold til udvikling af oplevelser og service? Hvordan kan DMOer og erhvervet skabe de bedst mulige rammer for dansk turisme i en ny og anderledes verden? I dette projekt vil AAU skabe og formidle viden om sammenhænge mellem udbud og efterspørgsel indenfor turisme. Projektet opdeles i tre WPer.
StatusFinished
Effective start/end date03/08/202031/05/2021

Collaborative partners

  • Dansk Kyst- og Naturturisme

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.