Viden om det lokale landbrug

Project Details

Description

Målet er gennem anvendelse af forskellige parametre at skabe et forholdsvis detaljeret overblik over den geografiske variation i landbrugsstruktur, arealanvendelse, dyrehold, landbrugets økonomi, miljøpåvirkning, ejendoms- og bygningsvariationer, bygningernes og landmændenes aldersfordeling m.m. Herunder er der følgende delmål: * at udvikle en generelt anvendelig metode til fremstilling af generaliserede data om landbruget, som gengiver lokale variationer, og samtidig giver mulighed for at bevare overblikket * at udvikle generelt anvendelige metoder til forædling af registerdata til geografisk relaterede indikatorer for fx miljø, økonomi, ejendoms- og bygningsvariationer og udvikling * at udvikle generelt anvendelige metoder til karakterisering af områder, herunder metoder til identificering af områder med forskellig potentiel udvikling, problemfelter og omstillingspotentiale. Projektet udføres i Videnscenter for det åbne lands planlægning og er finansieret af Ministeriet for Fødevareerhverv og Miljøministeriet. (Jan Staunstrup, Esben Munk Sørensen)
StatusFinished
Effective start/end date01/01/200031/12/2006