Videnkuponprojekt omkring udvikling af en bæredygtig forretningsmodel for Institut for Empatisk Ledelse

    Project Details

    Description

    Grundlaget for projektsamarbejdet var formuleret som et forretningsudviklingsforløb mellem Institut for Empatisk Ledelse (IEL) og Aalborg Universitet (AAU) med henblik på at nå frem til en strategisk og bæredygtig forretningsmodel for en ny type virksomhedshybrid, som formår at forbinde forskning og forretning. Omdrejningspunktet var at kortlægge en forretningsmodel, der understøtter en videnbaseret organisations aktiviteter, herunder identificere muligheder for partnerskaber, styrket kommunikation og kommercialiseringsfokus, identifikation af unique selling points samt udvikling af forretningskoncept
    StatusFinished
    Effective start/end date01/11/201001/06/2011