Vidensbaseret Grøn Omstilling Af Tømreruddannelsen

Project Details

Description

I dette projekt opkvalificeres STEM-kompetencerne på erhvervsskolernes tømreruddannelser inden for bygningsfysik og anvendelsen af biogene materialer for at opnå et lavt klimaaftryk for byggeri. Målet er, at tømrerne får handlingskompetencer til at medvirke i udviklingen af en ny, biogen byggeskik, der opfylder alle krav til design af sunde, robuste og holdbare konstruktioner. Projektet anvender en evidensbaseret tilgang til didaktik på erhvervsskolerne til implementeringen af forskningsbaseret viden.
Samtidig udvikler projektet et fast-track koncept for målrettet vidensdeling mellem universiteter og erhvervsskoler, som kan anvendes til implementering af ny viden i læringsforløb for faglærere og elever.
Konceptet udvikles og afprøves i samarbejde med udvalgte erhvervsskoler, og forankres efterfølgende i projektets deltagende videnscentre for erhvervsskolerne.
Projektet tilbydes derigennem til alle danske tømreruddannelser.

Key findings

Opkvalificeres STEM-kompetencerne.
Udbrede viden om bygningsfysik og anvendelsen af biogene materialer.
Design af sunde, robuste og holdbare konstruktioner.
Evidensbaseret tilgang til didaktik.
Gennemføre fugttekniske forsøg på ydervægge.
AcronymVIGOT
StatusActive
Effective start/end date01/01/202330/06/2026

UN Sustainable Development Goals

In 2015, UN member states agreed to 17 global Sustainable Development Goals (SDGs) to end poverty, protect the planet and ensure prosperity for all. This project contributes towards the following SDG(s):

  • SDG 4 - Quality Education
  • SDG 7 - Affordable and Clean Energy
  • SDG 9 - Industry, Innovation, and Infrastructure
  • SDG 11 - Sustainable Cities and Communities
  • SDG 12 - Responsible Consumption and Production
  • SDG 13 - Climate Action
  • SDG 15 - Life on Land