Project Details

Description

Naturfagslærere i den danske grundskole mangler indsigt i ny STEM-faglig forskningsviden, hvilket en kortlægning af naturfagslæreres behov for kompetenceudvikling viser. Desuden viser et litteraturstudium, at der savnes forskningsviden om betydningen af naturfaglig indholdsviden i forbindelse med det lærerprofessionelle vidensgrundlag. Aalborg Universitet og læreruddannelsen på UCN har samarbejdet om udvikling af en model, som kan integrere ny STEM-faglig forskningsviden i naturfagslæreres grund og efteruddannelse. Modellen baseres bl.a. på et litteraturstudium af international forskning i samme problemfelt. Udviklingsprojektet har kunnet påvise, hvordan nye STEM-faglige erkendelser, gennem didaktisk rekonstruktion har kunnet sprede sig fra de videnskabelige laboratorier til lærerstuderendes forberedelse, gennemførelse og evalueringer af undervisning af 9. klasses elever. Desuden kan erkendelsessporet føres helt ud til elevgruppernes fællesfaglige projektarbejde og projektfremlæggelser. Projektet har gjort sig organisatoriske erfaringer, der kalder på en fortsat kvalificering af partnerskabet mellem universitet og læreruddannelse, lige såvel som en forskningsmetodisk undersøgelse af deltagernes kompetenceudvikling vil kunne skabe grundlag for national og international publicering.
StatusFinished
Effective start/end date01/04/202301/02/2024

Collaborative partners

  • University College of Northern Denmark (lead)

UN Sustainable Development Goals

In 2015, UN member states agreed to 17 global Sustainable Development Goals (SDGs) to end poverty, protect the planet and ensure prosperity for all. This project contributes towards the following SDG(s):

  • SDG 4 - Quality Education
  • SDG 7 - Affordable and Clean Energy