Videnscenter for det åbne lands planlægning

Project Details

Description

Planlægningsbehovet for miljøtilpasning og ekstensivering af det landbrugsmæssige arealanvendelse er markant stigende og til at imødekomme dette med dokumentation, metodeudvikling og evaluering er i efteråret 1998 etableret et Videnscenter for det åbne lands planlægning. (Esben Munk Sørensen; Forskningscenter Skov og Landskab; KVL; Statens Jordbrugsforskning; Skov- og Naturstyrelsen; Landsplanafdelingen; Miljøstyrelsen; Strukturdirektoratet)
StatusFinished
Effective start/end date19/05/201019/05/2013