Videnssamfundets kompetencekrav og Historieuddannelsen ved Aalborg Universitet

  Project Details

  Description

  Mange nyuddannede universitetskandidater er plagede af arbejdsløshed på trods af, at arbejdsmarkedet efter eget udsagn efterspørger højtuddannet arbejdskraft. Samtidig er mange nyuddannede universitetskandidater alvorligt usikre på rækkevidden og karakteren af deres egne kvalifikationer og kompetencer. Projektet vil undersøge vidensssamfundets kompetencekrav og stille disse overfor de kompetencer og kvalifikationer en historie-uddannelse ved Aalborg Universitet kan etablere. Målet med projektet er således at øge bevidstheden hos de studerende og deres undervisere om dels hvilke kompetencer, der efterspørges på arbejdsmarkedet, dels hvad en universitær etik og pædagogik på Aalborg Universitet kan bidrage med i denne sammenhæng. Det er en grundlæggende opfattelse bag projektet, at en øget bevidsthed om disse sammenhænge hos både studerende og undervisere vil lette de nyuddannedes adgang til arbejdsmarkedet. Produkt: Der arbejdes i første omgang hen imod et internt arbejdspapir.

  Der er blevet udviklet et (lille) kursusprogram til brug for historiestuderende

  StatusFinished
  Effective start/end date19/05/201019/06/2010