Videreførelse af in situ oprensning på gammel gasværksgrund / Continuation of in situ remediation at old municipal gas plant site

Description

Projektet er finansieret under Miljøstyrelsens Teknologiprogram for jord- og grundvandsforurening og omhandler test og vurdering af en in situ rensemetode (forceret udvaskning/biovanding) i forbindelse med en netop afsluttet in situ oprensning på en gammel gasværksgrund i Nordjylland. Herunder vurderes potentialet for geniltning af jorden og naturlig nedbrydning af restforurening i jord og grundvand efter aktiv in situ oprensning. (Per Møldrup, Kaj Henriksen; Lars Boye Mortensen, NIRAS A/S; Henrik Nordtorp, Nordjyllands Amt; Martin Bjerg Nielsen, Hjørring Kommune)
StatusFinished
Effective start/end date19/05/201019/05/2013