Videreuddannelse og kompetenceudvikling

    Project Details

    Description

    Undersøgelsen er rettet mod følgende grundspørgsmål: Hvorledes er forholdet mellem videreuddannelse og social mobilitet? Hvorledes er samspillet mellem videreuddannelse og kompetenceudvikling for erfarne og veluddannede praktikere? Hvordan forløber implementeringen af kompetencer, tilegnet i forbindelse med videreuddannelse i arbejdsorganisationer? Hvad er den mest hensigtsmæssige organisering af videregående uddannelse for erfarne praktikere? Der undersøges deltagere på åbne universitetsuddannelser (masteruddannelse), og gennem en række interviews beskrives studieforløb, kompetenceudvikling, anvendelse af nye kompetencer på arbejdspladsen samt overvejelser omkring det at følge længerevarende uddannelsesaktiviteter midt i livet. (Lone Krogh, Erik Laursen)
    StatusFinished
    Effective start/end date19/05/201001/11/2012