Videreudvikling af et mere dialogbaseret arbejde i det sociale og pædagogiske arbejde omkring synet på børn og deres familier i Danmark

Project Details

Description

Projektet har som formål at starte en debat omkring de værdier og metoder, der i dag er gældende på det sociale og pædagogiske område med det formål at bidrage til at understøtte en proces, der flytter fokus fra tilbudsorienterede ydelser til mere dialogbaseret praksis.  Idégrundlaget er et ønske om at sætte fokus på indsatsen til børn og unge og deres familier. En betydelig del af denne indsats står, på trods af de professionelles intentioner og ønsker, ikke mål med de midler og anstrengelser, der investeres i arbejdet. Spørgsmålet er hvorfor? Løsningen ligger formentlig ikke udelukkende i større bevillinger eller besparelser. Der er brug for fastholdelse og udvikling af tidens krav, hvor dialog vægtes frem for tilbud, fællesskab fremfor individualisering og aktiv deltagelse frem for passiv opbevaring. Projektet er under planlæggelse og skal indeholde en række dialog-konferencer, hvoraf den første er planlagt til at foregå i november måned 2005.   Yderligere deltagere i projektet er: familieterapeut Jesper Juul, lektor Erik Sigsgård, professor Per Schultz Jørgensen
StatusFinished
Effective start/end date01/08/200420/12/2005