Vignetstudie af sociale arbejderes handletendenser

  • Skytte, Marianne (Project Participant)

Project Details

Description

Vignetstudie, der har to adskilte hovedproblemstillinger og formål, som er tæt sammenhængende: Testning, vurdering og udvikling af vignetmetoden som instrument til evaluering af udfaldet (resultatet) af socialt arbejde. Samt et tværnationalt sammenlignende studie af det sociale arbejdes metoder og resultaterne heraf for klienter, særlig klienter med indvandrerbaggrund.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/199831/12/2002

Keywords

  • vignette study, social work, minority ethnic, social workers' asssesment