Virksomhedssurvey om sammenhængen mellem forøget konkurrenceudsathed og udviklingen af Human Ressource Management i danske virksomheder / Survey about the connection between increased international competition and the development of HR

    Project Details

    Description

    Virksomhedssurvey om 1000 danske virksomheders overenskomstdækning, lønformer, lønsystemer forhandlingsformer og løndannelse, hvir ligelønsaspektet er i fokus. Hvordan påvirker de kollektive overenskomster ligelønsgabet og lønspredningen? Fører de nye lønsystemer - kvalfikationsløn og resultatløn - til større kønsspecifikke lønforskelle og lønspredning? Hvordan påvirker forhandlingsformerne på arbejder- og funmktionærområdet lønudviklingen for mænd og kvinder? Disse for det private arbejdsmarked meget centrale spørgsmålk forsøger dnne undersøgelse at give svar på. Den undersøgte pderiode strækker sig fra 1996 til 2001. Resultaterne offentliggøres i løbet af foråret 2004. (Flemming Ibsen)
    StatusActive
    Effective start/end date19/05/2010 → …