Virtuelle Læringsformer og Læringsmiljøer (ViLL)

 • Dirckinck-Holmfeld, Lone (Project Licensee)
 • Sorensen, Elsebeth Korsgaard (Project Participant)
 • Møller, Brian (Project Participant)
 • Georgsen, Marianne (Project Participant)
 • Grønkjær, Poul (Project Participant)
 • Bygholm, Ann (Project Participant)
 • Nyvang, Tom (Project Participant)
 • Andersen, Hanne (Project Participant)
 • Ryberg, Thomas (Project Participant)
 • Bojesen, Jakob Cloos (Project Participant)
 • Stoltenberg, Gitte (Project Participant)

Project Details

Description

I projektet arbejdes der med konkrete IKT‑implemente­ringer i forskellige uddannelsesmiljøer på AAU, EUC NORD og Ericsson Danmark samt med etablering af et kombineret forsknings‑, udviklings‑ og videncenter inden for e‑learning: E‑Learning Lab. ViLL‑projektet har til formål at bidrage til udviklingen af Nordjylland som en lærende region og som en aktiv medspiller i det globaliserede netværkssamfund ved at sætte fokus på IKT‑ba­serede metoder og systemer til fremme af livslang læ­ring.Projektet er støttet af Det Digitale Nordjylland. Foruden de tilknyttede personer deltager Ericsson DK; Telia Telecom; IBM DK; Spar Nord; Universitetsfonden; EUC Nord; IT-Indsatsen, AAU
StatusFinished
Effective start/end date01/01/200231/12/2004