Virtual learning (ViLL)

  • Jensen, Lars Peter (Project Participant)
  • Borch, Ole (Project Participant)
  • Knudsen, Morten Haack (Project Participant)
  • Helbo, Jan (Project Participant)
  • Nielsen, John Nørgård (Project Participant)

Project Details

Description

Med Masteruddannelsen i Industriel Informationsteknologi som eksempel vil uddannelsesforsøg inden for følgende områder blive udført og evalueret: * Projektorganiseret gruppearbejde over internettet: Hidtidige erfaringer tyder på, at tekstbaseret chat er et udmærket forum for projektarbejde, når det kombineres med møder ansigt-til-ansigt på weekendseminarer. I dette projekt søges det afklaret, om projektarbejdet over Internettet kan effektiviseres ved at supplere teksbaseret chat med lyd og video, og om behovet for ansigt-til-ansigt møder hermed kan reduceres. * Uvikling og evaluering af web-baseret netundervisningssystem, som understøtter projektarbejde: Eksisterende konferencesystemer understøtter specielt kursusundervisning, og hidtidige erfaringer viser, at de ikke er velegnede til projektarbejde. Et nyt system, UniFlex, som i høj grad baseres på eksisterende komponenter, og som indeholder avancerede faciliteter til dokumenthåndtering og synkron kommunikation, vil derfor blive afprøvet og videreudviklet. Da det således understøtter reflektion og kollaboration, forventes en forbedret læreproces i fjernundervisning. Dette undersøges dels ved eksperimenter i e-learning lab, hvor det sammenlignes med andre systemer, dels ved storskalaforsøg med MII-grunduddannelsen og specialerne. Projektet støttes af Det digitale Nordjylland og IT-indsatsen. (Morten Knudsen, Jan Helbo, Lars Peter Jensen, Ole Borch, John Nørdaard Nielsen)
StatusFinished
Effective start/end date31/12/200531/12/2005