Virtuelle UndervisningsFormer (VUF)

  • Nyvang, Tom (Project Coordinator)
  • Georgsen, Marianne (Project Participant)
  • Buus, Lillian (Project Participant)
  • Gregersen, Casper Lindy (Project Participant)

Project Details

Description

Projektets formål er at undersøge samspillet mellem procesorienteret feedback og virtuelle undervisningsformer, med fokus på kollektive dokumentationsformer. Hvordan opbygges en god praksis, og hvilke ændringer sker der med undervisningssituationen og læreprocessen, når lærerne bevæger sig væk fra traditionelle former for rettearbejde?Projektet er iværksat i forlængelse af indførelsen af den nyegymnasiereform, som lægger op til nytænkning af de pædagogiske former i gymnasieskolerne, herunder yderligere brug af IKT i undervisningen.I projektet deltager ledere og lærere fra Aalborg Tekniske Gymnasium, Aalborghus Gymnasium, Aalborg Handelsgymnasium og forskere fra e-learning Lab ved det humanistiske fakultet, AAU. Projektet er støttet af Undervisningsministeriet, og starter i august 2006. Deltagere fra AAU er Tom Nyvang (koordinator), Marianne Georgsen og Lillian Buus, alle frae-learning lab.
StatusFinished
Effective start/end date01/08/200630/09/2007

Funding

  • Undervisningsministeriets puljemidler - Forsøgs- og udviklingsarbejde