Project Details

Description

Revolutionerende udviklingsmetoder skal bringe Nordjylland i front på mobil 5G
Den øgede kompleksitet af mobile netværk, modemløsninger med 2G/3G/4G og krav for global roaming, har øget udviklingskompleksiteten samt omkostningerne eksponentielt. Et nyt projekt i Nordjylland vil, med nye realistiske modeller og troværdige tests i laboratoriet, fokusere på at fastholde det høje udviklingstempo med en begrænset forøget kompleksitet. Dette vil i sidste instans være til gavn for slutkunderne og de deltagende virksomheders globale konkurrenceevne.
Teleforskere fra Aalborg Universitet samt flere internationale samarbejdspartnere går sammen i VIRTUOSO-projektet med et samlet budget på 110 millioner kroner. Den amerikanske chipproducent Intels danske afdeling og Anite, den britisk baseret trådløse test- og teknologileverandør samt telegiganten Telenor er alle med i den fireårige satsning. Med en investering på 55 millioner kroner er projektet blandt Højteknologifondens største nogensinde på mobilområdet og den største bevilling i den aktuelle projektrunde.
Professor Gert Frølund Pedersen fra Aalborg Universitets Institut for Elektroniske Systemer forventer, at initiativet og dets resultater vil give genklang ude i verden:
- Vi kan virkelig udrette noget, der kan mærkes, fordi værktøjerne er blevet så meget bedre, siden udrulningen af højhastigheds mobilt internet startede for ti år siden. Løsninger, vi selv har udviklet med Intel og andre partnere i tidligere projekter, skal nu for alvor stå deres prøve, og når det som her gælder datakommunikation, vil selv små forbedringer få meget stor betydning. Det kan både bruges ved den fortsatte globale udbredelse af det nuværende 4G og for fremtidig 5G-teknologi, siger Gert Frølund Pedersen.
Administrerende direktør Per Hartmann Christensen fra Intels danske afdeling betegner projektet som en mulighed for at differentiere sig i den internationale mobilindustri med metoder, der vil revolutionere og effektivisere udviklingen:
- Behovet for pålidelig og hurtig opkobling overalt er vokset støt, og for at kunne imødekomme det har industrien været nødt til at udvikle og udrulle stadig mere komplekse produkter på kortere og kortere tid. Med såkaldt virtualisering kan kompleksiteten i at designe og afprøve kommunikationssystemer flyttes fra virkeligheden til laboratorier og software eller virtuelle modeller af miljøet. Det vil give en markant forøgelse af den hastighed, hvormed vi og de øvrige partnere i projektet kan levere nye produkter, som er i stand til at indfri markedets forventninger, siger Intel-direktøren.
- Telenors kunders brug af mobilt internet på smartphones og tablet pc’er stiger eksplosivt, og kunderne har høje krav til brugeroplevelsen. Derfor er det afgørende, at vi opnår en endnu dybere forståelse af samspillet mellem mobilnetværket og de mobile enheder, som kunderne bærer rundt på. Den indsigt får vi som partner i dette forskningsprojekt, der kan give Danmark en førende position inden for kundeoplevelse på mobilnetværk. Indsigten vil også komme til anvendelse i resten af Telenor-gruppen og styrke vor position som en kvalitetsleverandør af mobilt internet i vore markeder globalt, siger Richard Stigaard, der er netværksdirektør for Telenor i Danmark.

StatusFinished
Effective start/end date01/04/201431/12/2018

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.