Vision, plan og realitet

  Project Details

  Description

  PhD-projekt Forskningsprojektet tager afsæt i det forhold, at der er en stor afstand mellem arkitektur- og bydesignteoriernes definition af den gode by og byernes byggede realitet. Der anlægges en bred bydesigndefinition, idet både æstetiske, tekniske og funktionelle, såvel som sociologiske og økonomiske parametre søges inddraget. Der lægges i projektet vægt på, at bydesign er en interdisciplinær og procesorienteret aktivitet, der snarere end at opstille endemål for det byggede rum, må tilstræbe at opstille de rammer, inden for hvilke bydannelsesprocessen i al sin uforudsigelighed kan finde sted.

  Med fokus på proces frem for resultat, stilles der også skarpt på bydannelsens forskellige aktører og deres præmisser for handling. De offentlige myndigheder, arkitekter og bygherrer/investorer har alle forskellige interesser og rationaler i forhold til bydannelsesprocessen. Disse forhold, såvel som aktørerernes interne relationer søges belyst gennem en række case-studier af forskellige type-planforløb.

  De studerede cases vurderes i forhold til de generelle interesser, der er involvereret i bydannelsesprocessen. Det gælder offentlige, samfundsmæssige interesser, der er overordnede og langsigtede; de private og institutionelle investeringsinteresser, der er mere kortsigtede og fokuserede på omsætningsværdi, samt individets og civilsamfundets interesser, der er lokale og fokuserede på brugsværdi.

  Nyere teoridannelser inden for bydesign, bysociologi og planlægning evalueres, og deres operationalitet vurderes i forhold til den interdisciplinære tilgangsvinkel. De udledte konklusioner sættes i forhold til aktuelle dagsordener for bydannelsen, i et forsøg på at skitsere et muligt fremtidigt rum for bydesign i bydannelsesprocessen.
  StatusFinished
  Effective start/end date01/09/199831/08/2003