VTU - Innovation og Mangfoldighed

Project Details

Description

Formålet med Mangfoldighedsprojektet er at analysere sammenhængen mellem innovation og mangfoldighed i danske virksomheder på tværs af branche og størrelse. Virksomhedernes mangfoldighed analyseres ud fra sammensætningen af medarbejdere i forhold til køn, alder, nationalitet og uddannelse. Den kvantitative undersøgelse tager udgangspunkt i data fra DISKO-spørgeskemaundersøgelsen koblet med individbaserede registerdata fra IDA databasen.
StatusFinished
Effective start/end date16/05/200731/12/2008

Funding

  • <ingen navn>