Vurdering af evt. kommende AU i bygningsautomatik

  • Forman, Marianne (Project Coordinator)
  • Sørensen, Nils Lykke (Project Participant)

Project Details

Description

Formålet er at vurdere, hvordan man inden for akademiuddannelserne (deltidsuddannelser på niveau 5) kan sikre efter- og videreuddannelse til ansatte og virksomheder, der beskæftiger sig med bygningsautomation. Opgaven løses ved afdækning af fem problemstillinger, der efterfølgende vil danne baggrund for vurdering og anbefalinger.
De fem problemstillinger er:
1) Hvilke faglige temaer er til stede i byggeriet i dag, som uddannelsen skal adressere?
2) Mulige jobprofiler, der kan afhjælpe behovene?
3) Hvordan ser de kompetenceprofiler ud, der kan matche jobprofilerne?
4) Hvor stor er målgruppen og hvordan ser målgruppen/målgrupperne ud som kan have en interesse i at videreuddanne sig for at kunne arbejde indenfor de identificerede jobprofiler?
5) Hvilke muligheder har KEA m.fl.(nationalt perspektiv) for at imødegå uddannelsesbehovet?
StatusFinished
Effective start/end date01/04/201601/09/2016