WAMOS Welding Automation Modelling System / Automatisk Modelbaseret Svejsesystem

 • Kjeldsen, Hans Christian Elm (Project Participant)

  Project Details

  Description

  Hovedmålet med dette projekt er at søge en metode, der gør det muligt at designe et temperatur-tilbagekoblingssystem til styring af svejsning. Dette styresystem skal være i stand til at styre svejsning af tykke stålplader ved at tilbagekoble temperaturen på overfladen af pladerne. Temperaturtilbagekoblingen udføres af et Infrarødt CCD kamera. Denne metode kan opdeles i følgende to dele: * Et off-line svejseplanlægningssystem og * Et online (realtid) svejseproces styresystem. Off-line systemet. Off-line planlægningssystemet er baseret på en finit element model, der beregner den interne temperaturprofil af et givet arbejdsemne. Dette muliggør design af et lukketsløjfe temperatur-tilbagekoblingsservosystem, der ved tilbagekoblingen af det simulerede arbejdsemnes interne temperaturer styrer simuleringsprocessen, således at den definerede svejsekvalitet (kvalitetskriterium) opnås. Da et finit element program gennemfører en simulering af de interne temperaturer, udgør temperaturerne på overfladen af arbejdsemnet en del af disse temperaturer. Da temperaturerne på overfladen af emnet udgør resultatet af simuleringen, hvilket sikrer det definerede gennembrændingskrav, opnås en temperaturreference for det fysiske lukketsløjfe svejsestyresystem (online systemet). Online systemet. I online systemet anvendes resultatet af off-line systemet (den simulerede overfladetemperatur) som reference til sammenligning med de af det Infrarøde CCD kameras fysisk målte temperaturer på oversiden af emnet. Controlleren i online systemet er baseret på en simpel model, der er identificeret på baggrund af den noget større off-line finite element model. Denne simple model modellerer udelukkende temperaturerne på oversiden af emnet. Kort fortalt kan man sige, at styring af temperaturerne i det interne af et emne udelukkende ved måling af temperaturer på overfladen bliver muligt, fordi overfladetemperatur-referencen er bygget ved en simulering af temperaturerne i det interne af emnet. (Hans Kristian Kjeldsen)
  StatusFinished
  Effective start/end date31/12/200331/12/2003