Project Details

Description

Følgeforskning til Yggdrasil, der er et Interreg-projekt med fokus på kortlægning og synliggørelse af kompetencer for personer på kanten af arbejdsmarkedet.
StatusFinished
Effective start/end date01/12/201731/12/2018

Collaborative partners

  • Region Midtjylland

Funding

  • Region Midtjylland: DKK175,000.00

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.