4-rumsmodellen som idégenereringsværktøj: En analyse af 4-rumsmodellens styrker og svagheder ved anvendelse i praksis

Mette Nissen, Tine Furbo Carlsen

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

334 Downloads (Pure)

Abstract

4-rumsmodellen er en vision for vidensamfundets bibliotek og har siden præsentationen i 2010 været rammesættende for dansk biblioteksudvikling. Formålet med denne artikel er at formidle en undersøgelse af, hvordan 4 rumsmodellen indholdsudfyldes af brugere, ikke-brugere og bibliotekspersonalet i Vesthimmerlands Kommune og derfra at vurdere, hvilke styrker og svagheder. 4-rumsmodellen har ved anvendelse i praksis. Som baggrund for undersøgelsen redegøres for udvalgte teoretiske vinkler. Den valgte dataindsamlingsmetode er to typer af diskussionsfora, fokusgruppeinterviews med brugere og ikke-brugere samt workshops med personalet. Resultaterne viser, at deltagerne indsætter 4-rumsmodellen i en lokal kontekst, at de nævner emner, der rækker ud over modellen og at det performative rum skaber mest debat. På baggrund af resultaterne konkluderes, at 4-rumsmodellen er en god ramme til diskussion af biblioteksudvikling, men at den behøver følgetekster for at inspirere deltagerne.
Original languageDanish
Article number3
JournalNordisk Tidsskrift for Informationsvidenskab og Kulturformidling
Volume3
Issue number1
Pages (from-to)33-43
Number of pages11
ISSN2245-2931
DOIs
Publication statusPublished - Jul 2014

Cite this