9. klasse på efterskole: Fem udfordringer til udvikling af efterskolernes 9. klasse

Tilde Mette Juul, Cina Celia Madsen, Camilla Bjerre Damgård, Niels Ulrik Sørensen, Mikkel Havelund

Research output: Book/ReportReportResearch

117 Downloads (Pure)

Abstract

Forandringer på den uddannelsespolitiske scene i forhold til både grundskoleområdet og ungdomsuddannelserne aktualiserer spørgsmålet om, hvordan 9. klasse kan udvikles og komme til at spille en endnu større rolle på efterskolerne. Derfor har Efterskoleforeningen igangsat et større udviklings- og forskningsprojekt, der sigter mod at udvikle 9. klasse på efterskolerne, for derved at overføre de gode resultater, som skabes i 10. klasse til 9. klasse og for at styrke den generelle overgang mellem grundskole og ungdomsuddannelse. På den måde skal projektet bidrage til at øge værdien af den samfundsmæssige investering, som ligger i efterskolerne, men samtidig også udnytte det ”eksperimentelle rum”, der ligger i, at efterskolerne som frie kostskoler har betydelige frihedsgrader i forhold til at tilrettelægge undervisningen, så længe den står mål med undervisningen i folkeskolen. I denne rapport undersøges det, hvordan 9. klasse på efterskolerne kan styrkes med henblik på at forbedre 9. klasseelevernes overgang til og gennemførelse af en ungdomsuddannelse samtidig med at efterskolen bevarer sine særlige dannelsesidealer og udnytter sine frihedsgrader. Dette videngrundlag bliver brugt af efterskoleforeningen til at igangsætte uddannelseseksperimenter i 9. klasser med afsæt i kortlægning af praksis på udvalgte efterskoler med høj overgangs- og gennemførelsesrate – både for elever fra uddannelsesfremmede og uddannelsesstærke hjem samt mere generelt at skabe en eksperimenterende kultur på efterskolerne.
Original languageDanish
PublisherCenter for Ungdomsforskning og DAMVAD
Number of pages68
Commissioning bodyEfterskoleforeningen
Publication statusPublished - 15 Sep 2014

Cite this