Find Publications

Effektivität von Musiktherapie mit psychisch kranken Kindern und Jugendlichen: Eine kontrollierte Studie

Translated title of the contribution: [Effectiveness of music therapy with mentally ill children and adolescents: A controlled studyGold, C. & Wigram, A. L., 2003, p. 3.

Research output: Working paperResearch

524 Downloads (Pure)

Effektmåling af elsparetiltag: PSO-projekt 339-10

Lynge Jensen, C., Fjorbak Larsen, T., Gram-Hanssen, K. & Stryhn Rasmussen, L., 2009.

Research output: Working paperResearch

File
851 Downloads (Pure)

Efter organisatorisk læring

Kolstad, M., 2008, 18 p.

Research output: Working paperResearch

Open Access
File

E-informationsservice som integrerende studiebaggrund

Christiansen, E. T., 2004.

Research output: Working paperResearch

204 Downloads (Pure)

Ejendomsret, pavelig jura og ærkebiskoppelig teologi - tre notitser

Translated title of the contribution: Property law, papal legislation and archiepiscopal theology - three noticesNielsen, T. K., 2005, p. 15.

Research output: Working paperResearch

File
485 Downloads (Pure)

Eksistens - virkelighed og kærlighed

Nørreklit, L., Sep 2010, Aalborg: Danish Centre for Philosophy and Science Studies, Aalborg University, 35 p.

Research output: Working paperResearchpeer-review

Open Access
File

Ekspansions- og sikkerhedssystemer ved centralvarmeanlæg med pumpecirkulation

Translated title of the contribution: Expansion and safety systems at hot water heating systems with forced circulationBecher, P., 1951, København: SBI forlag, 14 p.

Research output: Working paperResearch

400 Downloads (Pure)

Eksperimentariet: en læringsarena i arbejdsdagen

Kofoed, L. B., Rosenørn, T. U. & Jensen, L. P., 1999.

Research output: Working paperResearch

Open Access
File

Elektrisk frostsikring af interimistiske vandledninger på byggepladser

Translated title of the contribution: Frost protection of interimistic water piping on building sites by means of electricityGunst Hansen, P., 1950, København: SBI forlag, 2 p.

Research output: Working paperResearch

Elementær Deformationsanalyse

Translated title of the contribution: Elementær DeformationsanalyseBorre, K., 1985, 50 p.

Research output: Working paperResearch

Elforbrug på e-mail og sms: rapport om 22 husholdningers erfaringer efter et års feedback

Christiansen, E. T., Kanstrup, A. M., Grønhøj, A. & Larsen, A., 2009, Aalborg Universitet, 53 p.

Research output: Working paperResearch

297 Downloads (Pure)
File

Embedded and distributed agency in technological entrepreneurship

Garud, R. & Karnøe, P., 2002, København, 53 p.

Research output: Working paperResearch

Embedding complementarity in HCI methods and techniques: Designing for the "cultural other"

Nielsen, J., Yssing, C., Tweddell Levinsen, K., Clemmensen, T., Ørngreen, R. & Nielsen, L., 2006, København, 16 p.

Research output: Working paperResearch

Embracing the Dragon: African policy responses for engaging China and enhancing regional integration

Munyi, E. N., Sep 2011, 2/2011 ed., Stellenbosch: Centre for Chinese Studies, Stellenbosch University, 24 p.

Research output: Working paperResearchpeer-review

regional integration
China
policy area
pragmatics
criticism

Emotion & Motivation System (EMS) for characters in the computer game "Twilight"

Hyldig, N., 2005, Aalborg: Aalborg Universitet.

Research output: Working paperResearch

Computer games

Empirical Approaches to Strategic Integration

Drejer, A., 1994.

Research output: Working paperResearch

96 Downloads (Pure)

Employee participation and learning, a strategy for changes: "experiments" as tools in the change process

Kofoed, L. B., Jensen, L. P. & Rosenørn, T. U., 1998.

Research output: Working paperResearch

Open Access
File

Enacting the environment

Georg, S., 2003, København, 22 p.

Research output: Working paperResearch

En beretning om en række af virksomhedsstrategiens rødder

Translated title of the contribution: A report on some af the roots of business strategyRasmussen, J. G., 2005, Aalborg: FIRM-gruppen, Institut for Erhvervsstudier, Aalborg Universitet, 34 p.

Research output: Working paperResearch

1541 Downloads (Pure)
File
Measurement errors
Statistical methods

Energy consumption in the Danish fishery

Thrane, M., 2003.

Research output: Working paperResearch

852 Downloads (Pure)

En feministisk offentlighed. Ph.D.-forelæsning, Aalborg Universitet den 23. september 2004

Fiig, C., 2004, 52 ed., Aalborg, AAU: Institut for Historie, Internationale Studier og Samfundsforhold, Aalborg Universitet, p. 1-26, 30 p. (FREIA's tekstserie; No. 52).

Research output: Working paperResearch

Open Access
File
moral philosophy
engineering
student
identity formation
engineer
822 Downloads (Pure)

Engendering Citizenship, Work and Care

Lister, R., 1997, Aalborg: Department of History, International and Social Studies, Aalborg University, 35 p. (FREIA's tekstserie; No. 40).

Research output: Working paperResearch

Open Access
File

Engineering a peroxidase to work at alkaline pH.

Knudsen, S., Welinder, K. G. & Larsen, K. L., 2002.

Research output: Working paperResearch

Enheder og enhedssystemer

Translated title of the contribution: Units and systems of unitsOvesen, K., 1961, København: SBI forlag, 34 p.

Research output: Working paperResearch

95 Downloads (Pure)

En ingeniøruddannelse i Proceskontrol

Knudsen, M., 1998.

Research output: Working paperResearch

Open Access
File
682 Downloads (Pure)
Open Access
File

En kulturforsker fra Australien: Den kulturanalytiske praksis

Jantzen, C., 2002, p. 61.

Research output: Working paperResearch

108 Downloads (Pure)
Open Access
File
151 Downloads (Pure)
Open Access
File
4 Downloads (Pure)

En særlig nordjysk byggesektor

Translated title of the contribution: A special construction sector i northern JutlandVinding, A. L. & Christensen, J. L., 2003, 32 p.

Research output: Working paperResearch

Open Access
File

Ensilagesiloers beskyttelse mod syreangreb: 2.undersøgelse 1951-52

Translated title of the contribution: Protective treatments for silage-silos. Second investigation 1951-52Laursen, E., 1952, København: SBI forlag, 6 p.

Research output: Working paperResearch

217 Downloads (Pure)

"Èn som os" - ægteskaber blandt pakistanere i Danmark

Rytter, M., 2003, 1 ed., Aalborg Universitet: AMID, Institut for Historie, Internationale Studier og Samfundsforhold, Aalborg Universitet, p. 1-25, 25 p.

Research output: Working paperResearch

Open Access
File