Find Publications

Search in all content

Filters for Publications

Search concepts
Selected filters
1964

Byplanlægning og kommunale investeringsplaner for flere år

Translated title of the contribution: Town planning and municipal investment plans covering several yearsMyrup, H. P., 1964, København: SBI forlag, 6 p.

Research output: Working paperResearch

Dimensionerende vandforbrug i boliger

Translated title of the contribution: Design consumption of water in dwellingsOlufsen, P., 1964, København: SBI forlag, 6 p.

Research output: Working paperResearch

Edb i byggeriet

Translated title of the contribution: Edp in the building industryBindslev, K. & Nielsen, F., 1964, København: SBI forlag, 20 p.

Research output: Working paperResearch

Frekvensstudier med EDB

Translated title of the contribution: Activity sampling calculations by computerNielsen, F., 1964, København: SBI forlag, 8 p.

Research output: Working paperResearch

Fugeproblemer ved elementbyggede ydervægge

Translated title of the contribution: Joint problems of external, non-loadbearing wallsDylander, B., Kjær, A. & Brixen, J., 1964, København: SBI forlag, 20 p.

Research output: Working paperResearch

Kan antallet af radiatorstørrelser mindskes? - specielt med henblik på tostrengsanlæg

Translated title of the contribution: The possibilities of reducing the number of radiator sizes. Specially as to two-pipe systemOvesen, K., 1964, København: SBI forlag, 10 p.

Research output: Working paperResearch

Landbrugets byggeblade: Ensilagesiloer 1

Translated title of the contribution: Farm constructions. Silage silos 1Høgsvig, B., 1964, København: SBI forlag. 30 p. (SBI-landbrugsbyggeri; No. 21).

Research output: Book/ReportBookCommunication

Luftindblandet beton: Gør holdbarheden større

Translated title of the contribution: Air-entrained concreteMeyer, E. V., 1964, København: SBI forlag. 40 p. (SBi-anvisning; No. 33).

Research output: Book/ReportBookCommunication

Metoder til konstatering af revneforløb i betonflader

Translated title of the contribution: Methods for direction of craks in concrete surfacesDylander, B. & Jessing, J., 1964, København: SBI forlag, 18 p.

Research output: Working paperResearch

Modulprojektering

Translated title of the contribution: Modular planningAnkerstjerne, P. & Blach, K., 1964, København: SBI forlag, 7 p.

Research output: Working paperResearch

Netværksplanlægning

Translated title of the contribution: Network planning and schedulingNielsen, F., 1964, København: SBI forlag, 8 p.

Research output: Working paperResearch

Prøvesortering af dansk konstruktionstræ

Translated title of the contribution: Timber yield and determining factors by a trial stressgrading of Danish softwoodJohansen, M., 1964, København: SBI forlag, 8 p.

Research output: Working paperResearch

Prøvesortering af dansk konstruktionstræ

Translated title of the contribution: Timber yield and determination factors by a trial stressgrading of Danish softwoodJohansen, M., 1964, København: SBI forlag, 19 p.

Research output: Working paperResearch

Rationalisering af VVS-installationerne: En artikelserie

Translated title of the contribution: Rationalization of the sanitary equipmentsStatens Byggeforskningsinstitut, 1964, København: SBI forlag, 24 p.

Research output: Working paperResearch

Studies of disintegrated concrete: Part V

Idorn, G. M., 1964, København: SBI forlag. 81 p. (Progress Report Series N; No. 6).

Research output: Book/ReportReportResearch

Studies of disintegrated concrete: Part IV

Idorn, G. M., 1964, København: SBI forlag. 45 p. (Progress Report Series N; No. 5).

Research output: Book/ReportReportResearch

Studies of disintegrated concrete: Part III

Idorn, G. M., 1964, København: SBI forlag. 66 p. (Progress Report Series N; No. 4).

Research output: Book/ReportReportResearch

Træuldbetontage med tagpaptækning

Translated title of the contribution: Moisture problems in connection with bituminous roofing on wood-wool concreteBecher, P. & Christensen, G., 1964, København: SBI forlag, 4 p.

Research output: Working paperResearch

Typisering af bygninger og bygningselementer i landbruget: Rapport fra et NJF-bygningsseminar afholdt i Aalborg 24.-27. juni 1964

Translated title of the contribution: Standardization of buildings and buuilding components for agriculture purposesStatens Byggeforskningsinstitut, 1964, København: SBI forlag. 105 p. (SBI-landbrugsbyggeri; No. 22).

Research output: Book/ReportBookCommunication

Winter construction committee: RILEM recommendations for winter concreting

Statens Byggeforskningsinstitut, 1964, København: SBI forlag. 31 p. (SBI-særtryk; No. 138).

Research output: Book/ReportBookResearch

1963

Byggematerialernes distributionsnet: En redegørelse for distributionsvejene og distributionsomkostningerne for de vigtigste byggematerialer

Translated title of the contribution: The distribution network of building materials. A report concerning the costs of distribution of the building materialsStatens Byggeforskningsinstitut, 1963, København: SBI forlag, 101 p.

Research output: Working paperResearch

Byggematerialernes distributionsnet

Translated title of the contribution: The distribution network of building materialsSørensen, M., 1963, København: SBI forlag, 11 p.

Research output: Working paperResearch

Cementpastaudludning som forvitringsproces i beton

Translated title of the contribution: Leaching of cement paste as a weathering process in concreteLarsen, G., 1963, København: SBI forlag, 16 p.

Research output: Working paperResearch

Chemical reactions in concrete involving aggregate

Bredsdorff, P., Idorn, G. M., Kjær, A., Munk Plum, N. & Poulsen, E., 1963, København: SBI forlag, 58 p.

Research output: Working paperResearch

Den kritiske linie - et nyt planlægningssystem

Translated title of the contribution: The critical path method. A new planning and scheduling techniqueNielsen, F., 1963, København: SBI forlag, 8 p.

Research output: Working paperResearch

Enstrengsanlæg: Tryktab i rør, reguleringstèer og radiatorventiler

Translated title of the contribution: One pipe systems. Pressure loss in tubes, regulating sockets and radiator valvesOvesen, K. & Juel Rasmussen, K. O., 1963, København: SBI forlag, 26 p.

Research output: Working paperResearch

Fjernvarmeledninger

Translated title of the contribution: Underground piping for district heating plantsOlufsen, P., 1963, København: SBI forlag. 44 p. (SBi-anvisning; No. 61).

Research output: Book/ReportBookCommunication

Kalkulation af tømrer- og snedkerarbejde

Translated title of the contribution: Estimating the cost of the carpentry and the building joineryAllin, E., 1963, København: SBI forlag. 56 p. (SBi-anvisning; No. 59).

Research output: Book/ReportBookCommunication

Nordiske boligplan-bestemmelser: En sammenstilling af forskrifter og støttebetingelser vedr. boligens udformning i Norge, Sverige og Danmark

Translated title of the contribution: Scandinavian standards for planning of dwellingsStatens Byggeforskningsinstitut, 1963, København: SBI forlag, 70 p.

Research output: Working paperResearch

Rundspørge vedrørende byplanforskning maj 1962

Translated title of the contribution: Inquiry in town planning research May 1962Byggeforskningsinstitut, S., 1963, København: SBI forlag. 20 p. (SBI-byplanlægning; No. 1).

Research output: Book/ReportBookResearch

Samlingsproblemer i montagebyggeri

Translated title of the contribution: Problems of joining room-sized building unitsMunch-Petersen, J. F. & Eriksson, O., 1963, København: SBI forlag. 23 p. (SBI-rapport; No. 38).

Research output: Book/ReportBookResearch

Skorstene

Translated title of the contribution: ChimneysBecher, P. & Juel Rasmussen, K. O., 1963, København: SBI forlag. 93 p. (SBi-anvisning; No. 60).

Research output: Book/ReportBookCommunication

Spredningen på radiatorventilers strømningsmodstand

Translated title of the contribution: The dispersion displayed by radiator valvesMandorff, S., Ovesen, K. & Spøhr, H., 1963, København: SBI forlag. 82 p. (SBI-rapport; No. 49).

Research output: Book/ReportBookResearch

Undersøgelse af flintfattigt grus til beton

Translated title of the contribution: Investigation of flintpoor aggregates for concreteLarsen, G., 1963, København: SBI forlag, 12 p.

Research output: Working paperResearch

Units in rain penetration studies: Recommended by the CIB Working Commission on Rain Penetration

Statens Byggeforskningsinstitut, 1963, København: SBI forlag, 18 p.

Research output: Working paperResearch

Varmtvandsforbrug i boliger og dimensionering af vandvarmere

Translated title of the contribution: Hot-water consumption in dwellings and dimensioning of heat exchangers and storage vesselStatens Byggeforskningsinstitut, 1963, København: SBI forlag, 21 p.

Research output: Working paperResearch

Vejledning i bedømmelse af kvaliteten af den ældre bygningsbestand til brug ved kondemnering efter lov om boligtilsyn

Translated title of the contribution: Manual in appraisal of the quality of the older housing stock according to the rules for condemnation established by the Danish building inspection actSmith, T., 1963, København: SBI forlag. 52 p. (SBI-rapport; No. 48).

Research output: Book/ReportBookResearch

Vinterarbejdsbeklædning

Translated title of the contribution: Winther clothes for workingSørensen, T., 1963, København: SBI forlag, 4 p.

Research output: Working paperResearch

1962

Bibliography on building documentation 1938-1962

Mølgaard-Hansen, R., 1962, København: SBI forlag. 39 p. (SBI-report; No. 46).

Research output: Book/ReportBookResearch

Bygningsreglementets skorstensbestemmelser: Bestemmelse af en skorstens højde. Røgens afkøling i en skorsten

Translated title of the contribution: The Danish building regulations for chimneys. Calculations on height of chimneys. The cooling of the flue gases in a chimneyOlufsen, P. & Juel Rasmussen, K. O., 1962, København: SBI forlag, 12 p.

Research output: Working paperResearch

Dagophold og sovesteder i etageboligen: En undersøgelse af rummenes brug i 3- og 4-rums lejligheder

Translated title of the contribution: Living areas and sleeping places in flats. A study of the utilization of the rooms in 3- and 4-rooms flatsDalgas Rasmussen, A., 1962, København: SBI forlag. 48 p. (SBI-rapport; No. 47).

Research output: Book/ReportBookResearch

Danske betongrusmaterialers kornform og kornoverflade

Translated title of the contribution: Particle shape and particle surface of Danish concrete materialsLarsen, G., 1962, København: SBI forlag, 8 p.

Research output: Working paperResearch

Drilling of concrete cores and preparation of thin sections

Andersen, P. E. & Hjorth Petersen, B., 1962, København: SBI forlag, 14 p.

Research output: Working paperResearch

Korrosionsbeskyttelse af nedgravede ståltanke for olie og benzin

Translated title of the contribution: Protection against corrosion of underground steel tanks for oil and petrolArup, H., 1962, København: SBI forlag, 6 p.

Research output: Working paperResearch

Varmeanlæg for ældre ejendomme: Kobberrør. Luft. Gas

Translated title of the contribution: Central heating plants in old blocks of flats. Copper piping. Air heating. Gas heatingBrejner, G., Max Hansen, E. & Elverdam, E., 1962, København: SBI forlag, 42 p.

Research output: Working paperResearch

Villakvarterets udformning

Translated title of the contribution: Planning of garden suburbsBredsdorff, P., 1962, København: SBI forlag. 22 p. (SBI-rapport; No. 45).

Research output: Book/ReportBookResearch

1961

Aktuelle problemer omkring oliefyrede småkedler og udviklingen fremover

Translated title of the contribution: Topical problems connected with small oil-fired boilers and future developmentsHadvig, S. & Olufsen, P., 1961, København: SBI forlag, 6 p.

Research output: Working paperResearch