Find Publications

Search in all content

Filters for Publications

Search concepts
Selected filters
1952

Ensilagesiloers beskyttelse mod syreangreb: 2.undersøgelse 1951-52

Translated title of the contribution: Protective treatments for silage-silos. Second investigation 1951-52Laursen, E., 1952, København: SBI forlag, 6 p.

Research output: Working paperResearch

Gode og dårlige løsninger af lydtekniske problemer inden for byggeriet

Translated title of the contribution: Good and bad solutions of acoustical problems in buildingIngerslev, F., 1952, København: SBI forlag. 14 p. (Studie; No. 8).

Research output: Book/ReportBookResearch

Grusets indflydelse på betonens holdbarhed

Translated title of the contribution: Concrete durability influenced by aggregateNerenst, P., 1952, København: SBI forlag, 15 p.

Research output: Working paperResearch

Hvilken murstens- og blokstørrelse kræver mindst arbejdstid ved opmuringen?

Translated title of the contribution: Optimum size of bricks and blocksPlum, N. M. & Warris, B., 1952, København: SBI forlag. 26 p. (Studie; No. 9).

Research output: Book/ReportBookResearch

Kunstig udtørring af nybygninger ved hjælp af Schwartzkopf-ovne

Translated title of the contribution: Artificial drying of new buildings by means of Schwartzkopf-salamandersDührkop, H. & Nielsen, H., 1952, København: SBI forlag, 8 p.

Research output: Working paperResearch

Omsætningsmål for trædimensioner

Translated title of the contribution: Commercial dimensions of wood in inches converted into useful dimensions in mmByggeforskningsinstitut, S., 1952, København: SBI forlag. 1 p. (SBi-anvisning; No. 11).

Research output: Book/ReportBookCommunication

Tapet, rullelængde og rapportantal

Translated title of the contribution: Wallpaper, the length of roll and number of matchesArctander, P. & Holm, H. F., 1952, København: SBI forlag. 63 p. (SBI-rapport; No. 9).

Research output: Book/ReportBookResearch

Trinlyd i beboelsesejendomme

Translated title of the contribution: Impact sound in dwellingsIngerslev, F. & Ranfelt, V. E. B., 1952, København: SBI forlag. 40 p. (SBI-rapport; No. 8).

Research output: Book/ReportBookResearch

Trommelyd, undersøgelse over støj fra gulve

Translated title of the contribution: Drum noise from floorsLarris, F., 1952, København: SBI forlag. 28 p. (SBI-rapport; No. 10).

Research output: Book/ReportBookResearch

Valg af dæk: En praktisk anvisning i valg af dæk til etagehusbyggeri

Translated title of the contribution: Selection of floor constructionNielsen, F., 1952, København: SBI forlag. 48 p. (SBi-anvisning; No. 12).

Research output: Book/ReportBookCommunication

Wave velocity in concrete

Andersen, J. & Nerenst, P., 1952, København: SBI forlag, 21 p.

Research output: Working paperResearch

1953

Betonkontrol

Translated title of the contribution: Control of concretePlum, N. M., 1953, København: SBI forlag, 81 p.

Research output: Working paperResearch

Beton-rapport-blanketter

Translated title of the contribution: Concrete-report-formsPlum, N. M., 1953, København: SBI forlag, 20 p.

Research output: Working paperResearch

Fejl og mangler ved sanitære installationer i bolig- og fabriksbyggeriet

Translated title of the contribution: Defects and drawbacks of sanitary installations in residential and industrial buildingOlsen, E. A., 1953, København: SBI forlag. 21 p. (Studie; No. 10).

Research output: Book/ReportBookResearch

Kunstig belysning på arbejdspladser

Translated title of the contribution: Artificial illumination of building sitesVoltelen, M. & Thorsen, J., 1953, København: SBI forlag. 20 p. (SBi-anvisning; No. 10).

Research output: Book/ReportBookCommunication

Lang-tids studier af betons holdbarhed

Translated title of the contribution: Long-terms studies of concrete durabilityPlum, N. M., 1953, København: SBI forlag, 8 p.

Research output: Working paperResearch

Maling af eternit

Translated title of the contribution: Painting asbestos cementByggeforskningsinstitut, S., 1953, København: SBI forlag. 18 p. (SBi-anvisning; No. 18).

Research output: Book/ReportBookCommunication

Mørteltilsætningsstoffer til brug ved vinterbyggeri: Frysepunktssænkende stoffers samt brændt kalks indflydelse på husbygningsmørtels egenskaber

Translated title of the contribution: Mortar admixtures for winter constructionDührkop, H., 1953, København: SBI forlag. 36 p. (SBI-rapport; No. 11).

Research output: Book/ReportBookResearch

Quality control of concrete: Its rational basis and economic aspects

Plum, N. M., 1953, København: SBI forlag, 26 p.

Research output: Working paperResearch

Små skorstene

Translated title of the contribution: Domestic chimneysBecher, P., 1953, København: SBI forlag, 12 p.

Research output: Working paperResearch

Træfri gulvbelægninger: En artikelserie

Translated title of the contribution: Woodless floor coveringsNerenst, P., 1953, København: SBI forlag, 56 p.

Research output: Working paperResearch

Udarbejdelse af instruks for varmemestre

Translated title of the contribution: Preparation of instruction for boilermenBecher, P. & Olsen, F., 1953, København: SBI forlag. 16 p. (SBi-anvisning; No. 24).

Research output: Book/ReportBookCommunication

Varmeøkonomiske undersøgelser i "Pileparken 2" 1950-52

Translated title of the contribution: Heating-economic investigations in the "Pileparken 2" 1950-52Mansa, J. L., 1953, København: SBI forlag, 12 p.

Research output: Working paperResearch

Vinterbyggeri

Translated title of the contribution: Winter constructionByggeforskningsinstitut, S., 1953, København: SBI forlag. 16 p. (SBi-anvisning; No. 23).

Research output: Book/ReportBookCommunication

1954

Armeringsstål med høj flydegrænse

Translated title of the contribution: Reinforcing steel with a high yield pointEfsen, A., 1954, København: SBI forlag. 48 p. (Studie; No. 13).

Research output: Book/ReportBookResearch

Automatisering af centralvarmeanlæg

Translated title of the contribution: Automation of central heating plantsKorsgaard, V., 1954, København: SBI forlag, 10 p.

Research output: Working paperResearch

Betons hærdningsvarme

Translated title of the contribution: Heat of hydration in concreteRastrup, E., 1954, København: SBI forlag, 30 p.

Research output: Working paperResearch

Brandtekniske fejl og mangler i bygninger

Translated title of the contribution: Fire technical defects and drawbacks in building constructionsHøeg, H., 1954, København: SBI forlag. 20 p. (Studie; No. 11).

Research output: Book/ReportBookResearch

Byggeprisens bestanddele: Praktiske muligheder for at bringe byggeprisen ned påvist ved eksempler fra udenlandske og danske prisanalyser

Translated title of the contribution: Building cost analysis. Practical possibilities for reducing the cost of buildingArctander, P., 1954, København: SBI forlag, 12 p.

Research output: Working paperResearch

Byggeriets rationalisering, mekanik eller papir

Translated title of the contribution: Increasing the efficiency of the building industry, through mechanization or organizationArctander, P., 1954, København: SBI forlag, 4 p.

Research output: Working paperResearch

Danmarks træforbrug til byggeriet 1939-1952

Translated title of the contribution: Wood comsumption for building activities in Denmark 1939-1952Agermose, K. & Plum, N. M., 1954, København: SBI forlag, 16 p.

Research output: Working paperResearch

Døgnmiddeltemperaturernes fordeling over året

Translated title of the contribution: Distribution of mean temperatures by twenty-four-hour-periods per yearBecher, P., 1954, København: SBI forlag, 4 p.

Research output: Working paperResearch

Fejl ved projektering af centralvarmeanlæg

Translated title of the contribution: Errors made when designing central heating plantsBecher, P., 1954, København: SBI forlag. 38 p. (Studie; No. 12).

Research output: Book/ReportBookCommunication

Forskydninger i byggeriets træforbrug

Translated title of the contribution: Variations in the consumption of wood for building activitiesMunk Plum, N., 1954, København: SBI forlag. 16 p. (SBI-særtryk; No. 45).

Research output: Book/ReportBookResearch

Heat of hydration in concrete

Rastrup, E., 1954, København: SBI forlag, 14 p.

Research output: Working paperResearch

72 Citations (Scopus)

Hvilket dæk giver den laveste samlede byggepris for hele huset?

Translated title of the contribution: What type of floor construction?Byggeforskningsinstitut, S., 1954, København: SBI forlag. 20 p. (SBi-anvisning; No. 21).

Research output: Book/ReportBookCommunication

Højt eller halvhøjt boligbyggeri

Translated title of the contribution: High or middlehigh apartment house buildingMadsen, Å. & Heiberg, E., 1954, København: SBI forlag. 16 p. (SBI-særtryk; No. 52).

Research output: Book/ReportBookResearch

Isoler!

Translated title of the contribution: Insulate!Byggeforskningsinstitut, S., 1954, København: SBI forlag. 8 p. (SBi-anvisning; No. 19).

Research output: Book/ReportBookCommunication

Kælderløse småhuse: Beretning fra Statens Byggeforskningsinstitut om besvarelserne af prisopgaven

Translated title of the contribution: Small houses without basementsStatens Byggeforskningsinstitut, 1954, København: SBI forlag, 8 p.

Research output: Working paperResearch

Luftlyd i beboelsesejendomme

Translated title of the contribution: Airborne sound in dwellingsIngerslev, F. & Petersen, J., 1954, København: SBI forlag. 40 p. (SBI-rapport; No. 12).

Research output: Book/ReportBookResearch

Mørteltilsætningsstoffer til brug ved vinterbyggeri

Translated title of the contribution: Mortar admixtures for winter constructionGerner Hansen, O., 1954, København: SBI forlag, 11 p.

Research output: Working paperResearch

Sandfri beton

Translated title of the contribution: No-fines concreteNerenst, P. & Warris, B., 1954, København: SBI forlag, 22 p.

Research output: Working paperResearch

Simpelt regnskabssystem for murermestre

Translated title of the contribution: A simple account system for master buildersNielsen, F., 1954, København: SBI forlag. 24 p. (SBi-anvisning; No. 25).

Research output: Book/ReportBookCommunication

Undgå fugt - luk vinduet op!

Translated title of the contribution: How to avoid dampnessByggeforskningsinstitut, S., 1954, København: SBI forlag. 3 p. (SBi-anvisning; No. 20).

Research output: Book/ReportBookCommunication

Vandforsyning til vinterbyggeriet

Translated title of the contribution: Supply of water for winter constructionGunst Hansen, P., 1954, København: SBI forlag, 6 p.

Research output: Working paperResearch

Vinterbyggeri: Erfaringer fra vinteren 1953-54

Translated title of the contribution: Winter construction. Experiences from the winter of 1953-54Gerner Hansen, O., 1954, København: SBI forlag, 6 p.

Research output: Working paperResearch

1955

Anden periode af varmeøkonomiske undersøgelser i "Pileparken 2" 1952-54

Translated title of the contribution: Heating-economic investigations in the "Pileparken 2" 1952-54. Second reportMansa, J. L. & Gregersen, I., 1955, København: SBI forlag, 12 p.

Research output: Working paperResearch

An electric model of beams and plates

Trudsø, E., 1955, København: SBI forlag, 22 p.

Research output: Working paperResearch

Betonbøren

Translated title of the contribution: Wheelbarrows for concrete transportKarnov, H. H., 1955, København: Erhvervs- og Boligstyrelsen. 14 p. (Boligministeriets Produktivitetsfondsudvalgs pjecer, Vol. 1).

Research output: Book/ReportBookCommunication

Betonmaterialer med diskontinuerte kornkurver

Translated title of the contribution: Concrete materials with discontinous gradingsMunk Plum, N., 1955, København: SBI forlag, 12 p.

Research output: Working paperResearch