Find Publications

1983

Dimensionering af armerede betonbjælker med huller

Translated title of the contribution: Design of reinforced concrete beams with perforationsHansen, K. F., 1983, Hørsholm: SBI forlag. 24 p. (SBI-rapport; No. 141).

Research output: Book/ReportBookResearch

Drægtighedsstalde: Staldtyper og konstruktioner. Landbrugets Byggeblade

Translated title of the contribution: Farm constructions. Houses for pregnant sows. Building types and constructionsPetersen, H. W. & Holmegård, P., 1983, Hørsholm: SBI forlag. (SBI-landbrugsbyggeri; No. 61).

Research output: Book/ReportBookCommunication

Driftsinstruktioner for varmeanlæg

Translated title of the contribution: Operating instructions for heating systemsBagger-Hansen, L. & Dinesen, J., 1983, Hørsholm: SBI forlag. 41 p. (SBI-meddelelse; No. 30).

Research output: Book/ReportReportResearch

Driftsinstruktioner for ventilationsanlæg

Translated title of the contribution: Operating instructions for ventilating systemsBagger-Hansen, L., Christophersen, E., Dinesen, J. & Nielsen, O., 1983, Hørsholm: SBI forlag. 41 p. (SBI-meddelelse; No. 8).

Research output: Book/ReportReportResearch

Economic aspects and models for building codes: With a case study: Consequence analysis of indoor climate with regard to: Air quality in single-family houses

Bonke, J., Pedersen, D. O. & Johnsen, K., 1983, Hørsholm: SBI forlag. 57 p. (SBI-meddelelse; No. 32).

Research output: Book/ReportBookResearch

Air quality
Economics

Edb i byggesektoren: SBI-samtale 23. september 1982

Translated title of the contribution: Computers in the construction industry. SBI seminar 23.september 1982Sigrist, F. . ., 1983, Hørsholm: SBI forlag. 72 p. (SBI-meddelelse; No. 27).

Research output: Book/ReportReportResearch

Ejendomsretten og grundloven: en ejendomsretlig indføring i ekspropriationsbegrebet

Enemark, S., 1983, 20 p.

Research output: Book/ReportCompendium/lecture notesEducation

El-besparelse ved pumpeplacering i shuntledningen i direkte tilsluttede fjernvarmeanlæg

Translated title of the contribution: Saving of electricity by moving the pump to the bypass in direct connected district heating radiator systemsChristiansen, J., 1983, Hørsholm: SBI forlag. 4 p. (SBI-særtryk; No. 307).

Research output: Book/ReportReportResearch

- en anmeldelse: af Rapport om fortætning af parcelhusområder fra Miljøministeriet

Olesen, M-A. K., 1983, In : Landinspektøren. 31. bind , 9. hæfte, 92. årgang, p. 555 -556 2 p.

Research output: Contribution to journalLiterature reviewCommunication

Energi og Beskæftigelse: Nogle resultater om arbejdskraftbehovet ved ændrede energisystemer

Nielsen, K., 1983, SSF`s rapport: Arbejdsløshedsforskning II: Perspektiver for beskæftigelsen. Aalborg Universitetsforlag, p. 161-171 10 p.

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

En pinlig trekant

Møhl, B., 3 Aug 1983, In : Politiken.

Research output: Contribution to journalJournal articleCommunication

16 Citations (Scopus)

Estimation of motor unit twitches

Andreassen, S. & Bar-On, E., 1983, In : IEEE Transactions on Biomedical Engineering. BME-30, 11, p. 742-748

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Et paradigmeskifte i teorierne om tiden

Øhrstrøm, P., 1983, In : Philosophia. 11, 1-2, p. 78-84 7 p.

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Et strejftog gennem det danske Wagner-år 1983

Bonde, L. O., 1983, In : Modspil: Tidsskrift for musikpolitik, kritiske musikstudier, kritisk musikpædagogik. p. 33-37

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Extended Kalman Filtering Applied to Identification and Control of a Model Helicopter

Hendricks, E., Holst, J. & Blanke, M., 1983, Proceedings of the International IASTED Symposium on Applied Control and Identification. ACI '83, Lyngby, Denmark, June 1983.

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingArticle in proceedingResearch

Extreme and First-Passage Time of Ship Collision Loads

Nielsen, S. R. K. & Thoft-Christensen, P., 1983, IABSE Colloquium on Ship Collision with Bridges and Offshore Structures. International Association for Bridge and Structural Engineering, p. 99-108 10 p. (IABSE Conference Reports).

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingArticle in proceedingResearch

Fælles varmesyn i ejerboligbebyggelser

Translated title of the contribution: Collective heat inspection of groups of owner-occupied housesAls, J. K., Andersen, N. E., Jensen, O., Kjelstrup, S. & Mørk, P., 1983, Hørsholm: SBI forlag. 23 p. (SBI-rapport; No. 149).

Research output: Book/ReportBookResearch

Faglige brydninger inden for regnskabsvæsen

Israelsen, P. & Agersnap, F., 1983, Det ligger stadig i ledelsen: Essays til Vagn Madsen. Thrane, J. (ed.). p. 91-101

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Faglig kvalificering som aktiv for fagbevøgelsen

Lassen, M. S. & Sørensen, J. H. S., 1983. 16 p.

Research output: Contribution to conference without publisher/journalPaper without publisher/journalResearch

Fare- og smågrisestalde: Staldtyper og konstruktioner. Landbrugets Byggeblade

Translated title of the contribution: Farm constructions. Farrowing housing, and weaner housing. Building types and constructionsPetersen, H. W. & Bøndergaard, E., 1983, Hørsholm: SBI forlag. 52 p. (SBI-landbrugsbyggeri; No. 60).

Research output: Book/ReportBookCommunication

Fayes B-teori

Øhrstrøm, P., 1983, In : Philosophia. 11, 3-4, p. 146-152 7 p.

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Forundersøgelser ved boligforbedring

Translated title of the contribution: Preliminary examinations in housing improvementMøller, J., 1983, Hørsholm: SBI forlag. 66 p. (SBI-meddelelse; No. 36).

Research output: Book/ReportReportResearch

Fremtidens plansystem? om styringsprincipper i arealreguleringen

Enemark, S., 1983, In : Tidsskrift for Kortlægning og Arealforvaltning. 31, 9, p. 528-537

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Fugemasser og facadefuger

Translated title of the contribution: Mastics for jointing and facade jointingBrandt, A. & Kjær, A., 1983, Hørsholm: SBI forlag. 17 p. (SBi-anvisning; No. 108).

Research output: Book/ReportBookCommunication

Funktionsbeskrivelser for stalde til malkekvæg

Translated title of the contribution: Performance specifications of buildings for dairy cattleRørbech, N. & Mortensen, B., 1983, Hørsholm: SBI forlag. 98 p. (SBI-meddelelse; No. 31).

Research output: Book/ReportReportResearch

Galgebakken - en bomiljøundersøgelse

Translated title of the contribution: Galgebakken - a study of living environmentVedel-Petersen, F., Jensen, O. & Storgaard, J. P., 1983, Hørsholm: SBI forlag. 144 p. (SBI-rapport; No. 145).

Research output: Book/ReportBookResearch

Guidelines for human settlements standards

Byggeforskningsinstitut, S., 1983, Hørsholm: SBI forlag. 17 p. (Udenfor serier).

Research output: Book/ReportBookResearch

Gymnasiet og uddannelsesforskningen

Rasmussen, P. D., 1983, Temarapport om uddannelsesforskning: Gymnasiet: Publikation nr. 5 fra udvalget om uddannelsesforskning. Udvalget vedrørende uddannelsesforskning; SHF/SSF, p. 31-44

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingReport chapterResearch

Humanøkologi - nogle videnskabsteoretiske overvejelser

Arler, F., 1983, In : Philosophia. 12, 1-2, p. 45-78 32 p.

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Husholdningers forbrug af varme og varmt brugsvand: En forundersøgelse

Translated title of the contribution: Consumption of heat and hot supply water in households. A preliminary investigationBrorsen, S. & Pedersen, D. O., 1983, Hørsholm: SBI forlag. 51 p. (SBI-meddelelse; No. 33).

Research output: Book/ReportReportResearch

Hyperthermia cancer therapy. Modelling, parameter estimation and control of temperature distribution in human tissue

Knudsen, M. & Heinzl, L., 1983, Ikke angivet: Proceedings of the 11th IFIP Conference on System Modelling and Optimization. København. juli 1983

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingArticle in proceedingResearch

Hørestyrke og genevirkning af infralyd

Kirk, B., Dec 1983, 51 p. (R : Institut for Elektroniske Systemer, Aalborg Universitet; No. R 83-11).

Research output: Book/ReportReportResearch

Indeklimaet i renoverede gårdhavehuse

Translated title of the contribution: Indoor climate in renovated courtyardgarden housesValbjørn, O. & Jensen, O., 1983, Hørsholm: SBI forlag. 39 p. (SBI-rapport; No. 152).

Research output: Book/ReportBookResearch

Indeklimaets påvirkninger: Temperatur, lyd, lys, støv, gasser, fugtighed, radioaktivitet, elektricitet og ventilation

Translated title of the contribution: Influence of the indoor climate. Temperature, sound, light, dust, gases, moisture, radioactivity, electricity and ventilationValbjørn, O. . ., 1983, Hørsholm: SBI forlag. 86 p. (SBI-rapport; No. 110).

Research output: Book/ReportBookResearch

Indeklimaundersøgelser udført af SBI's indeklimasekretariat

Translated title of the contribution: Investigations of indoor climates performed by SBI's secretariat for indoor climateValbjørn, O., Nielsen, P. A. & Wulf, H. C., 1983, Hørsholm: SBI forlag. 41 p. (SBI-rapport; No. 147).

Research output: Book/ReportBookResearch

1 Citation (Scopus)

Influence of HLA-D/DR antigen disparity in CTL generation in vitro

Johnsen, H. E., Madsen, M., Mossin, J. & Kristensen, T., Aug 1983, In : HLA. 22, 2, p. 142-50 9 p.

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

HLA-D Antigens
HLA-DR Antigens
Tissue Transplantation
HLA-A Antigens
HLA-B Antigens
4 Citations (Scopus)

Interpretation of Ionograms in the Vicinity of the Dayside Auroral Oval by Ray Tracing

Høeg, P. & Ungstrup, E., 1983, In : Radio Science. 18, 5, p. 725-737 13 p.

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Kontormiljøets historiske udvikling - en registrering af kontorarbejdets og kontorbyggeriets udvikling

Translated title of the contribution: A historical office environment review of office work and office buildingMørch Flagstad, S. & Laustsen, S., 1983, Hørsholm: SBI forlag. 103 p. (SBI-rapport; No. 140).

Research output: Book/ReportBookResearch

Kriserock - eller rock i krise? - om den danske nyrockgruppe Malurt

Adler, H. & Bonde, L. O., 1983, In : Nordisk Forum. 18, 39

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Kritisk samfundsteori - og humanøkologi

Arler, F., 1983, Miljøadministration og natursyn. Christensen, P. (ed.). Aalborg

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Kvinder i Byen - en udstilling. Udstillings gruppen i Årberetning for AUC 1983

Olesen, M-A. K. & Emerek, R., Hagelskjær, E., Hyldahl Jensen, B., Kolding, K., Lind, J., Carlslund Petersen , G., Rosenbeck, B. & Siim, B., 1983, AUC 1983.

Research output: Book/ReportReportCommunication

2 Downloads (Pure)

Københavnsk etageboligbyggeri 1850-1900: En byggeteknisk undersøgelse

Translated title of the contribution: Copenhagen flatted housing 1850-1900Engelmark, J., 1983, Hørsholm: SBI forlag. 408 p. (SBI-rapport; No. 142).

Research output: Book/ReportBookResearch

Open Access
File

L. Hulsman og J. de Bernat et Cellis: Peines perdues.

Prieur, A. I., 1983, In : Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab.

Research output: Contribution to journalLiterature reviewResearch

Laboratorieforsøg med samlinger mellem vinduer og højisolerede hulmure: Undersøgelse af tæthed mod regn og vind

Translated title of the contribution: Laboratory testing of joints between windows and highly insulated cavity walls. Investigations of tightness against rain and windKjær, A., 1983, Hørsholm: SBI forlag. 36 p. (SBI-rapport; No. 151).

Research output: Book/ReportBookResearch

Lærlinge,uddannelse og udbytning: Om lærlingeuddannelsernes økonomiske, politiske og ideologiske funktioner

Lassen, M. S., Sørensen, J. H., Rasmussen, P. H. & Nielsen, O. Z., 1 Sep 1983, Aalborg: Aalborg Universtetsforlag. 1015 p.

Research output: Book/ReportBookResearch

Lærlingeuddannelserne - en arbejdsgiverdomineret ungdomsopdragelse

Lassen, M. S., 1983, Årsberetning for AUC 1980-1982. Aalborg: Aalborg Universitet, p. 32-42 11 p.

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearch

Levetidsforsøg med et Epoxybaseret Modelmateriale: Staturapport Januar 1983

Brincker, R., 1983, Afdelingen for Bærende Konstruktioner : Danmarks Tekniske Højskole. 53 p. (ABK : Serie I; No. 74).

Research output: Book/ReportReportResearch