Find Publications

1983

Beboerdeltagelse i saneringsprocessen i Ringsted: 4.delrapport: Fraflytninger i saneringens indledende fase

Translated title of the contribution: Resident participation in urban renewal in Ringsted. 4.Part report. Moves during the introductory phase of the urban renewalTopsøe-Jensen, H., 1983, Hørsholm: SBI forlag. 67 p. (SBI-meddelelse; No. 35).

Research output: Book/ReportReportResearch

Beboerdeltagelse i saneringsprocessen i Ringsted: 2. delrapport: Fra planforslag til godkendelse

Translated title of the contribution: Resident participation in urban renewal in Ringsted. 2.Part report. From proposal to approvalGottschalk, G., 1983, Hørsholm: SBI forlag. 210 p. (SBI-meddelelse; No. 28).

Research output: Book/ReportBookResearch

Bedre friarealer i ældre boligområder

Translated title of the contribution: Improved open space in older housing areasFoerlev, B., 1983, Hørsholm: SBI forlag. 191 p. (SBI-rapport; No. 139).

Research output: Book/ReportBookResearch

Beregning af luftlydisolation mellem to rum: Vurdering af muligheden for at opstille en beregningsmodel efter SEA-metoden

Translated title of the contribution: Calculation of insulation against air-borne sound between two rooms. Evaluation of the extent to which it is possible to formulate a calculation model according to the SEA-methodDonovan, A., 1983, Hørsholm: SBI forlag. 50 p. (SBI-meddelelse; No. 24).

Research output: Book/ReportReportResearch

Beskæftigelse, Produktion, Energi: En erhvervsstrukturel og teknologisk analyse af beskæftigelsesmuligheder i Nordjylland

Nielsen, K., 1983, Aalborg Universitetsforlag. 179 p. (Serien om Energi; No. 12).

Research output: Book/ReportReportResearchpeer-review

Billeder Billeder

Christensen, J. R., 1983, København: Dansklærerforeningen. 47 p.

Research output: Book/ReportBookEducation

Boligbebyggelser for alle: Hvordan almindelige boligbebyggelser skal indrettes for at være egnede også for ældre, fysisk svage og bevægelseshæmmede

Translated title of the contribution: Residential building for everybody...also for the old, the weak and those of restricted activityVedel-Petersen, F. & Ranten, K., 1983, Hørsholm: SBI forlag. 69 p. (SBi-anvisning; No. 98).

Research output: Book/ReportBookCommunication

136 Downloads (Pure)

Brugervejledning TEMPFO 4

Kloch, S. & Pedersen, T., 1983, Instituttet for Bygningsteknik, Aalborg Universitet. 38 p.

Research output: Book/ReportReportResearch

File

Byforbedring i et nyere etageboligområde: Albertslund Nord - forundersøgelse

Translated title of the contribution: Urban renewal in an area with newer block of flatsAgger, E., Bech Jørgensen, B. & Cronberg, T., 1983, Hørsholm: SBI forlag. 92 p. (SBI-rapport; No. 146).

Research output: Book/ReportBookResearch

Bygningers lydisolering: Ældre bygninger

Translated title of the contribution: Sound insulation of buildings. Older buildingsKristensen, J., 1983, Hørsholm: SBI forlag. 100 p. (SBi-anvisning; No. 136).

Research output: Book/ReportBookCommunication

Bygningers lydisolering: Nye bygninger

Translated title of the contribution: Sound insulation of buildings. New buildingsKristensen, J., Nissen, H. & Wiuff, E., 1983, Hørsholm: SBI forlag. 122 p. (SBi-anvisning; No. 112).

Research output: Book/ReportBookCommunication

Børn: Hvorfor ikke?

Damsbo, N., Hansen, A. B., Nøhr, S. & Ruwald, S., 1983, In : Maanedsskrift for Praktisk Laegegerning. 61, 8, p. 533-537 5 p.

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Cell-mediated immunity in seronegative spondarthritis treated with levamisole in a double-blind placebo-controlled study

Christensen, K. D., Johnsen, H. E. & Petersen, C. M., Dec 1983, In : Acta pathologica et microbiologica Scandinavica. Section C, Immunology . 91, 6, p. 391-5 5 p.

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Levamisole
Cellular Immunity
Placebos
T-Lymphocytes
Mitogens

Chile. La dictadura contra la sociedad

Cancino, H., 1983, In : Aarhus Universitet. Romansk Institut. Spansk Afdelingen. Information. 39, p. 1-8 8 p.

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Chile. La dictadura en contra de la sociedad civil

Cancino, H., 1983, In : Derechos Humanos. 30, p. 42-44 4 p.

Research output: Contribution to journalJournal articleCommunication

Christianshavn - varsom byfornyelse?

Translated title of the contribution: Christianshavn - sensitive urban renewal?Schjerup Hansen, J. & Møller, J., 1983, Hørsholm: SBI forlag. 144 p. (SBI-byplanlægning; No. 43).

Research output: Book/ReportBookResearch

Computerized analysis of motor unit firing

Andreassen, S., 1983, Computer-Aided Electromyography. Desmedt, J. E. (ed.). Basel: Karger, p. 150-163 (Progress in Clinical Neurophysiology; No. 10).

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearch

Cross-Bispectrum Identification of Nonlinear Ship Speed Dynamics

Blanke, M., 1983, Proceedings of the International IASTED Symposium on Applied Control and Identification. ACI '83, Lyngby, Denmark, June 1983. p. 31-39

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingArticle in proceedingResearch

Dansk industris mobilitet efter 1960

Translated title of the contribution: Mobility of Danish industry after 1960Christiansen, U., 1983, Hørsholm: SBI forlag. 122 p. (SBI-byplanlægning; No. 46).

Research output: Book/ReportBookResearch

Dimensionering af armerede betonbjælker med huller

Translated title of the contribution: Design of reinforced concrete beams with perforationsHansen, K. F., 1983, Hørsholm: SBI forlag. 24 p. (SBI-rapport; No. 141).

Research output: Book/ReportBookResearch

Drægtighedsstalde: Staldtyper og konstruktioner. Landbrugets Byggeblade

Translated title of the contribution: Farm constructions. Houses for pregnant sows. Building types and constructionsPetersen, H. W. & Holmegård, P., 1983, Hørsholm: SBI forlag. (SBI-landbrugsbyggeri; No. 61).

Research output: Book/ReportBookCommunication

Driftsinstruktioner for varmeanlæg

Translated title of the contribution: Operating instructions for heating systemsBagger-Hansen, L. & Dinesen, J., 1983, Hørsholm: SBI forlag. 41 p. (SBI-meddelelse; No. 30).

Research output: Book/ReportReportResearch

Driftsinstruktioner for ventilationsanlæg

Translated title of the contribution: Operating instructions for ventilating systemsBagger-Hansen, L., Christophersen, E., Dinesen, J. & Nielsen, O., 1983, Hørsholm: SBI forlag. 41 p. (SBI-meddelelse; No. 8).

Research output: Book/ReportReportResearch

Economic aspects and models for building codes: With a case study: Consequence analysis of indoor climate with regard to: Air quality in single-family houses

Bonke, J., Pedersen, D. O. & Johnsen, K., 1983, Hørsholm: SBI forlag. 57 p. (SBI-meddelelse; No. 32).

Research output: Book/ReportBookResearch

Air quality
Economics

Edb i byggesektoren: SBI-samtale 23. september 1982

Translated title of the contribution: Computers in the construction industry. SBI seminar 23.september 1982Sigrist, F. . ., 1983, Hørsholm: SBI forlag. 72 p. (SBI-meddelelse; No. 27).

Research output: Book/ReportReportResearch

Ejendomsretten og grundloven: en ejendomsretlig indføring i ekspropriationsbegrebet

Enemark, S., 1983, 20 p.

Research output: Book/ReportCompendium/lecture notesEducation

El-besparelse ved pumpeplacering i shuntledningen i direkte tilsluttede fjernvarmeanlæg

Translated title of the contribution: Saving of electricity by moving the pump to the bypass in direct connected district heating radiator systemsChristiansen, J., 1983, Hørsholm: SBI forlag. 4 p. (SBI-særtryk; No. 307).

Research output: Book/ReportReportResearch

- en anmeldelse: af Rapport om fortætning af parcelhusområder fra Miljøministeriet

Olesen, M-A. K., 1983, In : Landinspektøren. 31. bind , 9. hæfte, 92. årgang, p. 555 -556 2 p.

Research output: Contribution to journalLiterature reviewCommunication

Energi og Beskæftigelse: Nogle resultater om arbejdskraftbehovet ved ændrede energisystemer

Nielsen, K., 1983, SSF`s rapport: Arbejdsløshedsforskning II: Perspektiver for beskæftigelsen. Aalborg Universitetsforlag, p. 161-171 10 p.

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

En pinlig trekant

Møhl, B., 3 Aug 1983, In : Politiken.

Research output: Contribution to journalJournal articleCommunication

16 Citations (Scopus)

Estimation of motor unit twitches

Andreassen, S. & Bar-On, E., 1983, In : IEEE Transactions on Biomedical Engineering. BME-30, 11, p. 742-748

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Et paradigmeskifte i teorierne om tiden

Øhrstrøm, P., 1983, In : Philosophia. 11, 1-2, p. 78-84 7 p.

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Et strejftog gennem det danske Wagner-år 1983

Bonde, L. O., 1983, In : Modspil: Tidsskrift for musikpolitik, kritiske musikstudier, kritisk musikpædagogik. p. 33-37

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Extended Kalman Filtering Applied to Identification and Control of a Model Helicopter

Hendricks, E., Holst, J. & Blanke, M., 1983, Proceedings of the International IASTED Symposium on Applied Control and Identification. ACI '83, Lyngby, Denmark, June 1983.

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingArticle in proceedingResearch

Extreme and First-Passage Time of Ship Collision Loads

Nielsen, S. R. K. & Thoft-Christensen, P., 1983, IABSE Colloquium on Ship Collision with Bridges and Offshore Structures. International Association for Bridge and Structural Engineering, p. 99-108 10 p. (IABSE Conference Reports).

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingArticle in proceedingResearch

Fælles varmesyn i ejerboligbebyggelser

Translated title of the contribution: Collective heat inspection of groups of owner-occupied housesAls, J. K., Andersen, N. E., Jensen, O., Kjelstrup, S. & Mørk, P., 1983, Hørsholm: SBI forlag. 23 p. (SBI-rapport; No. 149).

Research output: Book/ReportBookResearch

Faglige brydninger inden for regnskabsvæsen

Israelsen, P. & Agersnap, F., 1983, Det ligger stadig i ledelsen: Essays til Vagn Madsen. Thrane, J. (ed.). p. 91-101

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Faglig kvalificering som aktiv for fagbevøgelsen

Lassen, M. S. & Sørensen, J. H. S., 1983. 16 p.

Research output: Contribution to conference without publisher/journalPaper without publisher/journalResearch

Fare- og smågrisestalde: Staldtyper og konstruktioner. Landbrugets Byggeblade

Translated title of the contribution: Farm constructions. Farrowing housing, and weaner housing. Building types and constructionsPetersen, H. W. & Bøndergaard, E., 1983, Hørsholm: SBI forlag. 52 p. (SBI-landbrugsbyggeri; No. 60).

Research output: Book/ReportBookCommunication

Fayes B-teori

Øhrstrøm, P., 1983, In : Philosophia. 11, 3-4, p. 146-152 7 p.

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Forundersøgelser ved boligforbedring

Translated title of the contribution: Preliminary examinations in housing improvementMøller, J., 1983, Hørsholm: SBI forlag. 66 p. (SBI-meddelelse; No. 36).

Research output: Book/ReportReportResearch

Fremtidens plansystem? om styringsprincipper i arealreguleringen

Enemark, S., 1983, In : Tidsskrift for Kortlægning og Arealforvaltning. 31, 9, p. 528-537

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Fugemasser og facadefuger

Translated title of the contribution: Mastics for jointing and facade jointingBrandt, A. & Kjær, A., 1983, Hørsholm: SBI forlag. 17 p. (SBi-anvisning; No. 108).

Research output: Book/ReportBookCommunication

Funktionsbeskrivelser for stalde til malkekvæg

Translated title of the contribution: Performance specifications of buildings for dairy cattleRørbech, N. & Mortensen, B., 1983, Hørsholm: SBI forlag. 98 p. (SBI-meddelelse; No. 31).

Research output: Book/ReportReportResearch

Galgebakken - en bomiljøundersøgelse

Translated title of the contribution: Galgebakken - a study of living environmentVedel-Petersen, F., Jensen, O. & Storgaard, J. P., 1983, Hørsholm: SBI forlag. 144 p. (SBI-rapport; No. 145).

Research output: Book/ReportBookResearch

Guidelines for human settlements standards

Byggeforskningsinstitut, S., 1983, Hørsholm: SBI forlag. 17 p. (Udenfor serier).

Research output: Book/ReportBookResearch

Gymnasiet og uddannelsesforskningen

Rasmussen, P. D., 1983, Temarapport om uddannelsesforskning: Gymnasiet: Publikation nr. 5 fra udvalget om uddannelsesforskning. Udvalget vedrørende uddannelsesforskning; SHF/SSF, p. 31-44

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingReport chapterResearch

Humanøkologi - nogle videnskabsteoretiske overvejelser

Arler, F., 1983, In : Philosophia. 12, 1-2, p. 45-78 32 p.

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review